Säännöt

Sääntöuudistus 2022-2024
IJF on äskettäin julkaissut videon ottelusääntöjen uudistuksista Pariisin olympiakaudelle 2022-2024:
Sääntöuudistus 2022-2024

IJF:n säännöistä (liite D, SOR) on saatu virallinen suomenkielinen käännös valmiiksi. Mikäli käännöksessä joku kohta jäi mietityttämään, voi asian tarkistaa alkuperäisestä englanninkielisestä IJF SOR dokumentista (appendix D) alla olevista ladattavista tiedostoista.

IJF Sport and Organisation Rules (SOR) FIN version 08.07.2020.pdf

Viimeisimmät sääntötulkinnat löytyvät englanninkielisinä Kansainvälisen Judoliiton (IJF) nettisivuilta sekä alla olevasta liitteestä (IJF SOR Sport and Organisation Rules -dokumentin liitteestä D Refereeing rules, 8.7.2020).

Kilpailumääräykset 2022
Kilpailu- ja sääntövaliokunnan esitys vuoden 2022 kilpailumääräysten tarkennuksista ja muutoksista:
Kilpailumääräykset 2022

Voimassaolevat kilpailumääräykset löytyvät täältä:

Kilpailumääräykset 2022

Tuomariohje löytyy täältä:

Tuomaritoiminnan ohje 28122014

Vuoden 2018 alusta voimaan tulleet sääntömuutokset on kerrottu uutisessa http://www.judoliitto.fi/tuomarit/ajankohtaista/uudet-kilpailusaannot-tulevat-voimaan-1.1.2018/. IJF on päivittänyt sääntötiivistelmää maaliskuussa 2018, joka löytyy sivun alalaidasta (Explanatory guide of the judo version 9 March 2018).

Kansainvälinen Judoliitto on julkaissut 30.1.2019 (Executive Committeen päätös 17.1.2019) tarkennuksen newaza/tachiwaza -tilanteista (ks. alla oleva IJF referee rule clarifications pdf-tiedosto).

Sääntötulkintoja on selvennetty myös kahdessa tuomariseminaarissa tammikuussa 2019 Itävallan Mittersillissä (linkki raporttiin) ja maaliskuussa 2019 Turkin Antalyassa (linkki raporttiin). Seminaareissa on käyty videoklippien avulla nykytulkinnat läpi. Linkit ensimmäisen ja toisen seminaariin videoihin.

Kansallisissa Ne waza-kilpailuissa käytettävät ottelusäännöt löytyvät tämän sivun alalaidasta. Sääntöjä on päivitetty 15.3.2019.

Alle 11-vuotiaiden nuorten erityissäännöt on esitetty alla olevassa dokumentissa, joita sovelletaan kansallisissa kilpailuissa. Sääntöjä on päivitetty 5.6.2019. Säännöt on käännetty myös venäjäksi.

IBSA:n (International Blind Sport Association) englanninkieliset judo-ottelusäännöt löytyvät alla olevasta pdf-tiedostosta. Katso myös tuomariraportti IBSA Judo Tashkent Grand Prix -kilpailusta 23.-24.9.2019.

Koulutus

Tuomareiden koulutus on osa Judoliiton koulutusjärjestelmää. Tuomareille järjestetään peruskoulutuksia sekä tuomarilisenssin uusimiseen tähtääviä koulutuksia. Lisäksi järjestetään kaikille avoimia tuomariseminaareja sekä sääntökoulutuksia. Tuomarikoulutusten ajankohdista ilmoitetaan Judoliiton koulutuskalenterissa.

Peruskurssi on kaksiosainen ja sen pituus on yhteensä 15 oppituntia sekä näyttökilpailun kesto.

Kurssin ensimmäinen osa pidetään kaksipäiväisenä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 • kilpailu- ja tuomariorganisaatio, tuomaritoiminnan ohje sekä kilpailumääräykset
 • kansainväliset kilpailusäännöt ja kansalliset poikkeukset sekä erityissäännöt
 • tuomaritoiminnan perusasioiden harjoittelu tatamilla
 • kilpailutilanteen harjoittelu, myös videotuomarointi
 • todellisten tilanteiden harjoittelu videoiden avulla.

Toisen osan kurssista muodostaa tarkkailukilpailu (kilpailumääräysten mukainen virallinen, pienehkö kansallinen kilpailu tai erityinen harjoituskilpailu), jossa kouluttaja opastaa ja tarkkailee kaikkia koulutettavia. Kouluttajan on voitava tarkkailla jokaista koulutettavaa useassa ottelussa. Kilpailun jälkeen pidetään kaikille yhteinen palautetilaisuus.

Kokeneille judokoille, joilla on hyvät valmiudet tuomariksi siirtymiseen voidaan järjestää räätälöity koulutus, joka korvaa normaalin koulutuksen ensimmäisen osan. Tuomarikomissio hyväksyy ehdotukset kouluttajista ja koulutettavista.

Lista peruskurssimateriaaleista löytyy alta. Peruskurssin suorittaneille jaetaan tarkkailukilpailun päätteeksi judotuomarin merkki, kravatti sekä sukat.

Tuomarin peruskurssimateriaalit:

Jokaisen kilpailun alussa pidetään tuomaripalaveri, jossa käydään läpi tarpeelliset säännöt ja tulkinnat. Lisäksi tarvittaessa järjestetään kaikille avoimia koulutustilaisuuksia, joissa käydään läpi merkittävät sääntömuutokset.

Vuosittain järjestetään useita jatkokoulutuksia kilpailujen yhteydessä, joissa tuomari voi uusia lisenssinsä seuraavalle vuodelle. Jatkokoulutukseen kuuluu voimassa olevien sääntöjen ja sääntötulkintojen läpikäynti sekä tarkkailukilpailu.  Vuosittaisen jatkokoulutuksen suorittaminen on vaatimuksena tuomarilisenssin voimassaololle.

Lisenssiä korottaville tuomareille järjestetään korotukseen valmistava koulutus, TULISKO-B ja TULISKO-A. Koulutuksissa käydään läpi seuraavaan tuomarilisenssiin liittyviä asioita sekä valmistaudutaan lisenssikokeeseen. Koulutukseen osallistuminen on pakollista lisenssiään korottaville. Molempien koulutusten kesto on 8 oppituntia.

Tuomariseminaareja, joihin kutsutaan ulkomainen kouluttaja, järjestetään tarvittaessa. Pohjoismaissa tehdään yhteistyötä tuomariseminaarien järjestämisessä, joten suomalaiset voivat osallistua myös muiden maiden tuomariseminaareihin. Seminaareihin osallistuminen on suositeltavaa kaikille tuomareille.

Varsinaista peruskoulutusta ei kansainvälisesti ole. Kansallinen A-tuomari voi edetä kansainväliseen Continental-lisenssiin ja edelleen tästä International-lisenssiin tuomitsemalla ahkerasti sekä ulkomaisissa että kotimaisissa kilpailuissa. ​

Tuomarikomissio valitsee 1-2 kansainvälistä tuomaria edustajiksi vuosittain järjestettäviin kansainvälisiin tuomariseminaareihin. Heidän tehtävänään on raportoida kansainväliset uudet säännöt ja tulkinnat Tuomarikomissiolle ja tuomareille koulutustilaisuuksissa.

Voit hakea tuomarilisenssin korostusta alla olevalla lomakkeella

https://www.judoliitto.fi/tuomarit/lomakkeet/lisenssikoehakemus/

Tuomarikouluttajat vuonna 2021

Harri Pelkonen
Henri Mylly
Jani Suokanerva
Jani Tuomaala
Janne Nyman
Jouni Kähärä
Juha Vuorela
Jukka Peltomäki
Kaj-Peter Pesonen
Kari Neuvonen
Maarit Kallio
Markku Ilvonen
Samuli Kipronen
Timo Lehtonen
Veli-Matti Karinkanta

Varaa tuomari kilpailuun

Kilpailumääräysten mukaisesti tuomarit kilpailuihin hankkii kilpailun järjestäjä. Kilpailun järjestäjän toimintaa tuomarien hankkimisessa valvoo ja ohjaa tuomarikoordinaattori. Tuomarikoordinaattorin vastuulla on nimetä kilpailun vastaava tuomari ja jakaa tuomariryhmät. Tarvittaessa tuomarikoordinaattori voi auttaa kilpailun järjestäjää tuomareiden hankinnassa.

Tuomarikoordinaattorit

Kilpailujen järjestäjät voivat olla yhteydessä keneen tahansa tuomarikoordinaattoreista, kun tuomareiden hankinta on ajankohtaista omaan kilpailuun. Tuomareiden hankinta olisi hyvä aloittaa 1-2 kuukautta ennen kilpailun ajankohtaa. Tuomarikoordinaattorit valitsee vuosittain tuomarikomissio. Tuomarikoordinaattoreilta vaaditaan aktiivisuutta tuomaritoiminnassa ja sitä kautta saavutettua tuomarien tuntemusta.

Tuomariraportit

Matkalaskut ja matkatuki

Tuomarikomissio myöntää vuosittain kehittymishaluisille tuomareille tukea erikseen määriteltyihin kilpailuihin. Matkatukea voidaan myöntää perustellusta hakemuksesta ulkomaan tai kotimaan kilpailuihin. Matkatuki myönnetään maksamalla kilpailumatkan kustannuksista tuen suuruinen matkakorvaus.

https://www.judoliitto.fi/tuomarit/matkustaminen/matkatukihakemus/

Pääset tutustumaan matkustussääntöön oheisesta linkistä:

matkustussaanto_tuomarit_08-2017

TUOMARIKOMISSIO

Suomen Judoliiton Tuomarikomissio toimii Hallintovaliokunnan alaisuudessa. Tuomarikomission tavoitteena on kehittää ja ylläpitää Suomen judotuomaritoimintaa, joka tukee sekä kansainvälistä ja kotimaista kilpajudoa että harrastejudoa.

Komission erityisiä tehtäviä ovat:

 • Ylläpitää ja kehittää tuomareiden koulutusjärjestelmää.
 • Nimetä tuomarit ja tuomaritarkkailijat voimassa olevien kilpailumääräysten mukaisiin kilpailuihin.
 • Nimetä tuomarit ulkomaisiin kilpailuihin ja kansainvälisiin tuomarilisenssikokeisiin.
 • Käsitellä tuomarilisenssikokeiden hakemukset ja nimetä tuomarit lisenssikokeisiin.
 • Julkaista ajankohtaisia tuomarointiin liittyviä uutisia ja kilpailuraportteja Judoliiton www-sivujen tuomarit-osiossa.
 • Tiedottaa ottelusääntömuutoksista.

Tuomarikomissio 2021 

Harri Pelkonen, puheenjohtaja (keskellä)
Samuli Kipronen, varapj, koulutus, kansainväliset asiat 2 (3. vasemmalta)
Timo Lehtonen, sihteeri, koulutus (1. vasemmalla)
Veli-Matti Karinkanta, kansainväliset asiat 1 (2. vasemmalta)
Otso Koski, koulutus (2. oikealta)
Juha Alaluukas, tiedotus (1. oikealla)

Tuomarikomission kokousten pöytäkirjat