Säännöt

Virallinen suomenkielinen käännös IJF:n säännöistä (liite D, SOR):

Tämän sääntökokoelman täydentää äskettäin julkaistu sääntöuudistus:

Sääntöuudistus 2022-2024
Ottelusääntöjen uudistuksia Pariisin olympiakaudelle 2022-2024
Sääntöuudistus 2022-2024

IJF:n uusin englanninkielinen sääntökirjajulkaisu (joka sisältää jo nämä muutokset) on ladattavissa IJF:n sivuilta tästä linkistä:

Muutamalle uudelle säännölle on myös olemassa uusia käsimerkkejä. Näistä IJF on tehnyt lyhyen videon:

Erityissäännöt

Kilpailumääräykset

Voimassa olevat kilpailumääräykset ja tuomaritoiminnan ohje:

Kilpailumääräykset 2022
Kilpailu- ja sääntövaliokunnan esitys vuoden 2022 kilpailumääräysten tarkennuksista ja muutoksista
Kilpailumääräykset 2022

Koulutus ja lisenssit

Kurssiin voi ilmoittautua Suomisportin kautta:

Lisätietoa judoliiton kalenterissa:

Tuomareiden koulutus on osa Judoliiton koulutusjärjestelmää. Tuomareille järjestetään peruskoulutuksia sekä tuomarilisenssin uusimiseen tähtääviä koulutuksia. Lisäksi järjestetään kaikille avoimia tuomariseminaareja sekä sääntökoulutuksia. Tuomarikoulutusten ajankohdista ilmoitetaan Judoliiton koulutuskalenterissa.

Lisenssimaksut

Peruskurssin jälkeen voi ja kannattaa suorittaa ensimmäinen lisenssi (C/D). Lisenssimaksu peruskurssin yhteydessä sisältää myös tuomarimerkin, kravatin ja sukat. Rekisteröinti ja maksu tapahtuu suomisportin kautta:

 • (uusi tapahtuma luodaan parhaillaan ja linkki ilmestyy tänne)

Samoin löytyy lisenssin uusimiselle tapahtuma suomisportissa. Tämä on tuomareille joilla on jo lisenssi (A/B/C/D). Uusimiskausi on aina heinäkuusta seuraavan vuoden kesäkuuhun.

 • (ensivuoden linkki suomisport tapahtumaan ilmestyy piakkoin tänne)

Lisätietoa koulutuksista

Peruskurssi on kaksiosainen ja sen pituus on yhteensä 15 oppituntia sekä näyttökilpailun kesto.

Kurssin ensimmäinen osa pidetään kaksipäiväisenä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 • kilpailu- ja tuomariorganisaatio, tuomaritoiminnan ohje sekä kilpailumääräykset
 • kansainväliset kilpailusäännöt ja kansalliset poikkeukset sekä erityissäännöt
 • tuomaritoiminnan perusasioiden harjoittelu tatamilla
 • kilpailutilanteen harjoittelu, myös videotuomarointi
 • todellisten tilanteiden harjoittelu videoiden avulla.

Toisen osan kurssista muodostaa tarkkailukilpailu (kilpailumääräysten mukainen virallinen, pienehkö kansallinen kilpailu tai erityinen harjoituskilpailu), jossa kouluttaja opastaa ja tarkkailee kaikkia koulutettavia. Kouluttajan on voitava tarkkailla jokaista koulutettavaa useassa ottelussa. Kilpailun jälkeen pidetään kaikille yhteinen palautetilaisuus.

Kokeneille judokoille, joilla on hyvät valmiudet tuomariksi siirtymiseen voidaan järjestää räätälöity koulutus, joka korvaa normaalin koulutuksen ensimmäisen osan. Tuomarikomissio hyväksyy ehdotukset kouluttajista ja koulutettavista.

Lista peruskurssimateriaaleista löytyy alta. Peruskurssin suorittaneille jaetaan tarkkailukilpailun päätteeksi judotuomarin merkki, kravatti sekä sukat.

Täydentävät kurssimateriaalit:

Jokaisen kilpailun alussa pidetään tuomaripalaveri, jossa käydään läpi tarpeelliset säännöt ja tulkinnat. Lisäksi tarvittaessa järjestetään kaikille avoimia koulutustilaisuuksia, joissa käydään läpi merkittävät sääntömuutokset.

Vuosittain järjestetään useita jatkokoulutuksia kilpailujen yhteydessä, joissa tuomari voi uusia lisenssinsä seuraavalle vuodelle. Jatkokoulutukseen kuuluu voimassa olevien sääntöjen ja sääntötulkintojen läpikäynti sekä tarkkailukilpailu.  Vuosittaisen jatkokoulutuksen suorittaminen on vaatimuksena tuomarilisenssin voimassaololle.

Lisenssiä korottaville tuomareille järjestetään korotukseen valmistava koulutus, TULISKO-B ja TULISKO-A. Koulutuksissa käydään läpi seuraavaan tuomarilisenssiin liittyviä asioita sekä valmistaudutaan lisenssikokeeseen. Koulutukseen osallistuminen on pakollista lisenssiään korottaville. Molempien koulutusten kesto on 8 oppituntia.

Tuomariseminaareja, joihin kutsutaan ulkomainen kouluttaja, järjestetään tarvittaessa. Pohjoismaissa tehdään yhteistyötä tuomariseminaarien järjestämisessä, joten suomalaiset voivat osallistua myös muiden maiden tuomariseminaareihin. Seminaareihin osallistuminen on suositeltavaa kaikille tuomareille.

Varsinaista peruskoulutusta ei kansainvälisesti ole. Kansallinen A-tuomari voi edetä kansainväliseen Continental-lisenssiin ja edelleen tästä International-lisenssiin tuomitsemalla ahkerasti sekä ulkomaisissa että kotimaisissa kilpailuissa. ​

Tuomarikomissio valitsee 1-2 kansainvälistä tuomaria edustajiksi vuosittain järjestettäviin kansainvälisiin tuomariseminaareihin. Heidän tehtävänään on raportoida kansainväliset uudet säännöt ja tulkinnat Tuomarikomissiolle ja tuomareille koulutustilaisuuksissa.

(lisenssikoehakemuksen kaavake uudistetaan…)

Tuomarikouluttajat vuonna 2022

Harri Pelkonen
Henri Mylly
Jani Suokanerva
Jani Tuomaala
Janne Nyman
Jouni Kähärä
Juha Vuorela
Jukka Peltomäki
Kaj-Peter Pesonen
Kari Neuvonen
Maarit Kallio
Markku Ilvonen
Samuli Kipronen
Timo Lehtonen
Veli-Matti Karinkanta

Varaa tuomari kilpailuun

Kilpailumääräysten mukaisesti tuomarit kilpailuihin hankkii kilpailun järjestäjä. Kilpailun järjestäjän toimintaa tuomarien hankkimisessa valvoo ja ohjaa tuomarikoordinaattori. Tuomarikoordinaattorin vastuulla on nimetä kilpailun vastaava tuomari ja jakaa tuomariryhmät. Tarvittaessa tuomarikoordinaattori voi auttaa kilpailun järjestäjää tuomareiden hankinnassa.

Tuomarikoordinaattorit

Kilpailujen järjestäjät voivat olla yhteydessä keneen tahansa tuomarikoordinaattoreista, kun tuomareiden hankinta on ajankohtaista omaan kilpailuun. Tuomareiden hankinta olisi hyvä aloittaa 1-2 kuukautta ennen kilpailun ajankohtaa. Tuomarikoordinaattorit valitsee vuosittain tuomarikomissio. Tuomarikoordinaattoreilta vaaditaan aktiivisuutta tuomaritoiminnassa ja sitä kautta saavutettua tuomarien tuntemusta.

Tuomariraportit

Matkalaskut ja matkatuki

Tuomarikomissio myöntää vuosittain kehittymishaluisille tuomareille tukea erikseen määriteltyihin kilpailuihin. Matkatukea voidaan myöntää perustellusta hakemuksesta ulkomaan tai kotimaan kilpailuihin. Matkatuki myönnetään maksamalla kilpailumatkan kustannuksista tuen suuruinen matkakorvaus.

(matkatukihakemuksen kaavake uudistuu…)

Pääset tutustumaan matkustussääntöön oheisesta linkistä:

matkustussaanto_tuomarit_08-2017

TUOMARIKOMISSIO

Suomen Judoliiton Tuomarikomissio toimii Hallintovaliokunnan alaisuudessa. Tuomarikomission tavoitteena on kehittää ja ylläpitää Suomen judotuomaritoimintaa, joka tukee sekä kansainvälistä ja kotimaista kilpajudoa että harrastejudoa.

Komission erityisiä tehtäviä ovat:

 • Ylläpitää ja kehittää tuomareiden koulutusjärjestelmää.
 • Nimetä tuomarit ja tuomaritarkkailijat voimassa olevien kilpailumääräysten mukaisiin kilpailuihin.
 • Nimetä tuomarit ulkomaisiin kilpailuihin ja kansainvälisiin tuomarilisenssikokeisiin.
 • Käsitellä tuomarilisenssikokeiden hakemukset ja nimetä tuomarit lisenssikokeisiin.
 • Julkaista ajankohtaisia tuomarointiin liittyviä uutisia ja kilpailuraportteja Judoliiton www-sivujen tuomarit-osiossa.
 • Tiedottaa ottelusääntömuutoksista.

Tuomarikomissio 2022 

(vasemmalta oikealle: )

Timo Lehtonen, sihteeri, koulutus
Veli-Matti Karinkanta, kansainväliset asiat 1
Samuli Kipronen, varapj, koulutus, kansainväliset asiat 2
Harri Pelkonen, puheenjohtaja
Otso Koski, koulutus
Juha Alaluukas, tiedotus

Tuomarikomission kokousten pöytäkirjat

(Vanhemmat pöytäkirjat on tilapäisesti arkistoitu)