VALMENNUS

Judoliitto vastaa Suomen judovalmennuksen suunnittelusta, koordinoinnista ja resurssoinnista. Valmennus toteutetaan yhteistyössä judoseurojen, urheiluakatemioiden ja oman toimen ohella Judoliiton valmennusvastuussa olevien koulutettujen ammattivalmentajien kanssa. Judoliiton päävalmentajana toimii slovenialainen Rok Draksic. Judoliiton valmennusvaliokunta johtaa ja ohjaa liittovalmennusta yhdessä Judoliiton hallituksen palkkaamien valmentajien kanssa. Huippujudon valmennus on keskitetty Suomessa pääkaupunkiseudun urheiluakatemiaan ja Olympiavalmennuskeskus Urheaan.

Lue lisää Urheasta ja ilmoittaudu viikonlopun yhteisharjoituksiin ja tehostamispäiviin.

Urhea yhteisharjoitukset

Judoliiton tavoitteena on tukea huippuvaiheen urheilijoita, jotta ammattimainen valmentautuminen mahdollistuu ja edesauttaa nuorten urheilijoiden kehittymistä judossa kaksoisura-ajattelu huomioiden. Judo on maailman laajimmalle levinnyt kamppailulaji ja olympialaji, mikä näkyy kansainvälisyytenä. Judoliitolla on edustusvalmennusryhmät aikuisille, alle 23-vuotiaille, alle 21-vuotiaille, alle 18-vuotiaille, veteraaneille ja Kata-kilpailijoille. Pääset tutustumaan edustusryhmiin täältä.

Pikalinkit valmennuksen sisältöihin

Judoliiton valmennusjärjestelmään on rakennettu systemaattisesti viime vuosien aikana. Judoliiton valmennustoimintaa johtaa valmennusvaliokunta yhteistyössä valmennuspäällikön kanssa. Valmennusvaliokunta koostuu judovalmennuksen asiantuntijoista Judoliiton hallituksen jäsenistä, urheilijaedustajasta. Valmennusvaliokunta ja Judoliiton päävalmentaja määrittelevät hallituksen valtuuttamana valmennuksen toimintalinjaa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Päävalmentaja vastaa huippuryhmän päivittäisvalmennuksesta ja laatii aikuisten valmennussuunnitelmat seuraavaa vuotta varten (sis. alle 23-vuotiaat). Päävalmentaja tekee tiivistä yhteistyötä olympiavalmentajien ja valmennuspäällikön kanssa toimintaedellytysten luomiseksi ja kehittämiseksi huippu-urheilun vaatimukset vastaavaksi.

Nuorten olympiavalmentajat suunnittelevat ja toteuttavat oman ikäryhmänsä valmennusta huomioiden valmennuksen linja. Kunkin ikäluokan vastuuvalmentajat perehdyttävät tehtäviin muut tiimin toimihenkilöt ja laativat vastuuryhmänsä vuosisuunnitelmat. Nuorten ikäluokan vastuuvalmentajat ovat yhteystaho seuravalmentajiin ja/tai urheilijoiden henkilökohtaisiin valmentajiin.

Seuravalmennuksen ohella jo yläkouluiässä järjestetään ensimmäisiä akatemialeirejä, joihin hakeudutaan seuraavaksi lukuvuodeksi. Lue lisää yläkoululeirityksestä täältä. Yläkoululeireillä nuoria valmennetaan urheilulliseen elämäntapaan ja perehdytetään urheilijan kaksoisuramahdollisuuksiin käytännön tasolla, kun osa koulutyöstä toteutuu yläkoululeirityksen aikana.

Judoseuroja kannustetaan aluetoiminnan kehittämisessä, jotta aktiiviset ja motivoituneet kilpailijanuoret pääsevät harjoittelemaan lähialueella yhdessä. Alueleirit ovat hyvä tapa tutustua muihin judonuoriin samoin kuin kilpailumatkat ja valtakunnalliset nuorten leirit.

Judoliiton edustusryhmiin hakeudutaan alle 18-vuotiaana. Kyseisen ryhmän liittovalmennuksesta vastaa nuorten olympiavalmentaja yhdessä oman toimensa ohella toimivan valmennustiimin kanssa. Alle 18-vuotiaiden edustusvalmennusleireille kutsutaan akatemiatoiminnassa mukana olevia nuoria ja/tai kilpailuissa menestyneita ja leireillä havaittuja kehityshaluisia ja motivoituneita judonuoria. Tästä joukosta kootaan alle 18-vuotiaiden edustusryhmä, jonka haastatellaan. Kaikkien edustusryhmien yhteinen joululeiri on ollut perinteisesti ajankohta, jolloin tiedotetaan seuraavan vuoden edustusryhmät. Koronapandemiasta johtuen tämä tullaan tekemään vasta keväällä 2022, jolloin tämän ikäryhmän urheilijoille tarjoutuu useampia näyttömahdollisuuksia kilpailutoiminnan käynnistyttyä. Urheilijoiden kehittyminen on tässä iässä eritahtista niin fyysiset, psyykkiset kuin sosiaaliset taidot ja valmiudet huomioiden. Edustusryhmiin valituilta urheiljoilta edellytetään sitoutumista Judoliiton valmennusjärjestelmään ja riittävää panostamista kansainväliseen kilpailu- ja leiritoimintaan oman urheilijaksi kasvun polulla. European Cup -turnauksissa ja Judoliiton näyttökilpailuissa menestyneimmät urheilijat muodostavat maajoukkueen, joka edustaa Suomea ohjelmanmukaisissa Judoliiton arvokilpailuissa.

Alle 21-vuotiaiden nuorten edustusryhmiin hakeudutaan urheilijapolun seuraavassa vaiheessa. Nuorten olympiavalmentaja vastaa tämän ikäluokan valmennuksesta tehden tiivistä yhteistyötä päävalmentajan, valmennuspäällikön ja alle 18-vuotiaiden urheilijoiden vastuuvalmentajan kanssa. Yli 21-vuotias on jo aikuinen ja vastaa omasta elämänhallinnastaan, urheilijuudestaan ja harjoittelustaan. Tässä vaiheessa urheilijan elämää Judoliitto kannustaa tavoitteellisesti urheilevia nuoria hakeutumaan kasksoisuralle, jolloin opiskelun ja urheilun yhdistäminen mahdollistuu. Judoliitto tekee yhteistyötä urheiluakatemioiden kanssa, joilla puolestaan toimivat yhteistyösuhteet oman alueensa oppilaitoksiin ja käsitys siitä, mitä urheilu-ura edellyttää.

Nuoria, tavoitteellisesti urheilevia kannustetaan hakeutumaan Puolustusvoimien Urheilukouluun, jossa urheiluun panostaminen on mahdollista.

Alle 23-vuotiaat aikuisurheilijoita kannustetaan hakeutumaan ja pysymään mukana urheiluakatemiatoiminnassa ja hakeutumaan pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urheaan. Judon huippuryhmän urheilijat ovat olympiakeskuksen urheilijoita ja judo on yksi Urhean painopistelajeista. Nuoren aikuisen tukena on akatemiassa kaksoisuran asiantuntijat ja urheilun tukiverkosto. Judoliitto tukee huippuvaiheen urheilijoita valmentautumisessa. Valmennusvaliokunta tekee aktiivisesti työtä urheilijoiden toimintaedellytysten kehittämiseksi, jotta myös suomalaisilla huippujudokoilla on mahdollisuudet menestyä kansainvälisessä kilpailussa ammattiurheilijoita vastaan.

Judoliitto on panostanut huippu-urheilun ratkaisuihin ja kannustaa seuravalmentajia ja aktiiviuransa jo päättäneitä judokoita opiskelemaan valmentajatutkinnon. Huippu-urheilun toimintaedellytyksiin on luotu rakenteita ja tehty keskittämisratkaisu sen osalta Urhean olympiavalmennuskeskukseen, jossa myös pääkaupunkiseudun urheilijoiden lisäksi voivat harjoitella muualta tulevat urheilijat. Judovalmentajien mentoritoimintaa on aloitettu ja kaikki tähtää siihen, että urheilijan yksilöllistä urapolkua voidaan tukea.

Judoliiton nimeämät valmentajajat voivat olla palkattuja tai vapaaehtoisia toimihenkilöitä. Judoliiton valmennusvaliokunta esittää ja hallitus hyväksyy eri ikäluokkien vastuuvalmentajat. Klikkaa valmennuksen sisältöihin tästä.

Judoliiton valmennuksen edustusryhmät löydät täältä.

Judoliiton edustusvalmennusryhmät alkavat alle 18-vuotiaista ja jatkuvat aina yli 30-vuotiaisiin veteraanijudokoihin saakka. Tutustu veteraanien toimintaan täältä.

Sovellun judon arvokilpailuihin valitaan myös omat edustajansa.

Judoliitto nimeää myös Kata-joukkueet kansainvälisiin arvokilpailuihin.

Tutustu Judoliiton aineistoihin urheilijan polusta. Judoliitto on päivittämässä parhaillaan uutta materiaalia tähän liittyen.

Judoliiton valmennusvaliokunta vahvistaa seuraavan vuoden valmennussuunnitelman. Pääset materiaaleihin tästä.