KOMISSIOT

Judoliitolla on neljä komissiota; kata-, tuomari- ja vyökoekomissio sekä IT-komissio, joiden jäsenistö koostuu erityisalueensa judoasiantuntijoista. Komissiot vastaavat toimintansa suunnittelusta ja toteutuksesta yhteistyössä Judoliiton henkilöstön, valiokuntien ja hallituksen kanssa. Kukin komissio osallistuu myös kansainväliseen judotoimintaan Suomen judon kehittämiseksi.

Katakomissio

Katakomissio edistää suomalaista kata-osaamista ja kataharrastusta kokonaisuutena, johon kuuluu koulutusten koordinointi, katakilpailu- ja tuomaritoiminnan kehittäminen ja ylläpitäminen Suomessa sekä graduoitsijoiden kata-osaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen. Katakomissio valitsee ja lähettää kilpailijoita arvokilpailuihin ja tukee katan dokumentaatiota, jakelua ja tiedottamista kataan liittyvistä asioista. Katakomission tehtävänä on myös ylläpitää kata-perinnettä Suomessa.

Tutustu Katakomission toimintaan, avainhenkilöihin ja täällä.

Tuomarikomissio

Tuomarikomissio vastaa kansainvälisten ottelusääntöjen ja kansallisten erityissääntöjen (esim. U11-säännöt) noudattamisesta Suomessa. Kilpailumääräyksiin liittyen tuomarikomissio konsultoi tarvittaessa kilpailu- ja sääntövaliokuntaa. Tuomarikomissio vastaa tuomareiden sekä tuomarikouluttajien koulutuksesta. Tuomarikomissio valitsee tuomarikoordinaattorit, jotka toimivat yhteistyössä kilpailujärjestäjien kanssa.

Tuomarikomissio tekee kansainvälistä yhteistyötä Euroopan Judounionin (EJU) sekä Kansainvälisen Judoliiton (IJF) kanssa niin, että suomalaisilla judokoilla on ajantasaiset tiedot ottelusäännöistä ja niiden tulkinnoista (shiai). Tuomarikomissio päättää kansainvälisiin kisoihin ja kansallisiin arvokilpailuihin osallistuvat suomalaiset tuomarit. Tutustu Tuomarikomission toimintaan täältä.

Vyökoekomissio

Vyökoekomission tehtävänä on vyöarvojärjestelmän kehittäminen Suomessa. Vyökoekomissio vastaa dan-hakemusten käsittelystä, dan-kokeiden järjestämisestä ja uusien dan-arvojen myöntämisestä. Poikkeustapauksissa vyökoekomissio voi esittää Judoliiton hallitukselle vyöarvon korotusta ilman vyökoetta (batsugun). Vyökoekomissio järjestää myös graduointikoulutuksia, joissa koulutetaan kyu-arvoja myöntävät seuragraduoijat. Vyökoekomissio tekee tiivistä yhteistyötä koulutusvaliokunnan ja Judoliiton koulutusjärjestelmistä vastaavien henkilöiden kanssa. Tutustu Vyökoekomission toimintaan täältä.

IT-Komissio

IT-komission on perustettu 5.9.2021 ja sen johtoryhmään kuuluvat Jari Kuokka, Hannu Jokinen, Tero Partanen, Matti Lattu. Johtoryhmä tiedottaa toiminnasta tarkemmin syksyn 2021 aikana. Katso lisätietoa IT-komission toiminnasta täältä.