Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuuslaki on astunut voimaan 30.12.2014. Lain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö edellyttää kaikilta avustusta saavilta urheilujärjestöiltä yhdenvertaisuussuunnitelman laadintaa siten, että suunnitelma on valmis, ja järjestön hyväksymä ennen vuoden 2016 loppua.

Kamppailulajiliitot Aikidoliitto, Judoliitto, Karateliitto, Miekkailu- ja 5-otteluliitto, Nyrkkeilyliitto, Painiliitto ja Taekwondoliitto ovat laatineet yhteisen yhdenvertaisuussuunnitelman, joka on liitetiedostona tämän sivun alalaidassa.

Lisätietoa yhdenvertaisuuslaista ja muista siihen liittyvistä laeista saa osoitteesta www.yhdenvertaisuus.fi

Kamppailulajien yhdenvertaisuussuunnitelma 2020-2021

Kamppailulajien yhdenvertaisuussuunnitelma 2018-2019

Kamppailulajien yhdenvertaisuussuunnitelma 2016-2017

Judokoulutus

Vastuullisuus

Vastuullinen lajiliitto ja seura noudattaa toiminnassaan urheiluyhteisön reilun pelin ihanteita ja tavoitteita sekä urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaa. Nämä toimivat koko urheiluyhteisöä sitovana eettisenä ohjeistona ja raamina vastuullisuustyölle.

Lajiliiton- ja seuratoiminnan vastuullisuuden osa-alueita ovat:

Hyvä hallinto

Liiton ja seuran toiminta herättää luottamusta ja tyytyväisyyttä, on osallistavaa ja takaa toiminnan laadun sekä jatkuvuuden. Säännöt ja määräykset ennaltaehkäisevät epäasiallista käytöstä ja mahdollistavat siihen puuttumisen.

Turvallinen toimintaympäristö

Jokaisen mukana toimivan vastuulla on varmistaa, että kaikki toimijat, niin lapset, nuoret kuin aikuisetkin ovat turvassa kiusaamiselta, häirinnältä ja muulta epäasialliselta käytökseltä.

Lisäksi liikunnan ja urheilun toimintaympäristön tulee olla terveyttä edistävä, terveellisiin elämäntapoihin kannustava sekä fyysisiltä olosuhteiltaan turvallinen.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Yhdenvertaisen kohtelun ja sukupuolten välisen tasa-arvon tulee olla lähtökohtana kaikessa toiminnassa. Kaikki saavat yhtäläisesti harrastaa, kilpailla, vaikuttaa ja näkyä, eikä ketään syrjitä.

Liiton ja seuran tulee aktiivisesti edistää yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia osallistua.

Ympäristö ja ilmasto

Yhdistystoiminnassa on otettava huomioon ympäristövastuu ja mahdollisuuksien mukaan vaikutettava ympäristökuormituksen vähentämiseen. Tapahtumien ympäristönäkökulmien huomioiminen ja harrastusmatkojen kulkutapojen kehittäminen ovat urheilun ja liikunnan keskeisiä ympäristöhaasteita.