Judoliiton koulutusjärjestelmä

Judoliitto kannustaa jokaista judokaa kehittämään itseään judon harjoittelun lisäksi myös valmennuksen, ohjaamisen, seuratoiminnan tai kata- graduoinnin ja tuomaritoiminnan parissa. Valmentaja- ja ohjaajakoulutukset on jaettu valtakunnallisen VOK-järjestelmän mukaisesti viiteen tasoon, jonka lisäksi tarjolla on vuosittain laaja kattaus täydennys- ja päivityskoulutuksia. Judoliiton koulutuksiin voivat osallistua kaikki Judoliiton jäsenseurojen jäsenet, jotka ovat rekisteröityneet Suomisportiin. Pääset tutustumaan Judoliiton koulutusjärjestelmään alla näkyvästä linkistä.

Judoliitto koulutusjärjestelmä (päivitetty 2023)

AHOT – menettelyä (aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen) voidaan käyttää silloin, kun ohjaaja on hankkinut tiettyyn koulutustasoon vaadittavan osaamisen muutoin kuin Judoliiton koulutusten kautta. Lisätietoa menettelystä täällä.

Tulevat koulutukset löydät Judoliiton kalenterista


VOK 1 -TASO

1. tason koulutukset ovat jokaisen judokan peruskoulutuksia, ja jotkut niistä judokan tulee suorittaa vyöarvojärjestelmässä edetäkseen. 1. tason lajikoulutuksia järjestetään Judoliiton jäsenseuroissa seurakouluttajien sekä aluekouluttajien toimesta. VOK 1-teemakoulutuksia järjestävät liikunnan aluejärjestöt. Alle 18-vuotiaiden maajoukkueleiritykseen osallistuvat urheilijat suorittavat 1. tason VOK 1-teemakoulutuksia vastaavat osiot leirityksen yhteydessä ja seurannasta vastaavat maajoukkuevalmentajat. Tason suorittaminen vaatii lisäksi 50 tuntia käytännön ohjaustyötä tatamilla.

VOK1-tason koulutukset ovat:

-Judon perusteet (15h)

-Oppimisen ja opettamisen perusteet (15h)

-VOK1-teemakoulutukset (laajuus 18h)

-Vastuullinen valmentaja -verkkokoulutus (lajuus 2h)

Kaikille yhteiset lajikoulutukset yht. 30 h

Osaamistavoitteet JP ja OOP julkinen

-Judon perusteet (laajuus 15 h, oltava käytynä ennen vihreän vyön suorittamista, järjestäjänä judoseurat ja alueet)
-Oppimisen ja opettamisen perusteet Judossa (laajuus 15 h, oltava käytynä ennen sinisen vyön suorittamista, järjestäjänä judoseurat ja alueet)

sekä

VOK 1 -tason teemakoulutukset, joita voi vapaasti valita yhteensä 18 h

VOK 1 -teemakoulutuksia voi suorittaa useammalla eri tavalla (A-D).

A. Liikunnan aluejärjestöjen VOK 1 -teemakoulutukset. Liikunnan aluejärjestöjen yhteinen koulutuskalenteri. Sivuita löydät tiedon oman paikkakuntasi aluejärjestöstä.
Huom: Useat aluejärjestöt eivät tarjoa näitä koulutuksia koulutuskalentereissaan, vaan toivovat, että seurat tilaisivat VOK 1 -teemakoulutuksia.

tai

B. Kamppailulajien ja Vierumäen Urheiluopiston kanssa yhteistyössä järjestettävä VOK 1 -teemakoulutuskokonaisuus verkossa. Koulutusten tiedot löytyvät Judoliiton Koulutuskalenterista.

tai

C. VOK1-teemakoulutusten sisällöt suoritettu maajoukkueleirityksessä.

Vastuullinen valmentaja -verkkokoulutus 2h

Olympiakomitean Vastuullinen valmentaja -verkkokoulutuksen kesto on kaksi tuntia ja se on ilmainen. Koulutuksen voi suorittaa milloin vain itselle sopivana ajankohtana. Verkkokurssi lisää tietoisuutta ja ymmärrystä vastuullisesta valmentamisesta sekä fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti turvallisen toimintaympäristön edistämisestä.

Lisäksi tasotodistukseen vaaditaan käytännön ohjausta / valmennusta

Kun judoka on suorittanut yhteensä 50 tuntia 1. tason koulutuksia ja 50 tuntia käytännön ohjausta tatamilla, voi hän täyttää Judoliiton sivuilla 1. tason tasotodistushakemuksen.


VOK 2 -TASO

Judoliiton oma 2. tason Judovalmentajakoulutus (järjestetään mahdollisuuksien mukaan)

tai Kamppailulajien yhteinen 2-tason ohjaaja- ja valmentajakoulutus (järjestetään Varalan Urheiluopiston kanssa)

tai Urheilijasta valmentajaksi eli URVA-koulutukset

tai VOK2-tason sisällöt suoritettu maajoukkueleirityksessä.

Kun judoka on suorittanut jonkin yllämainituista 2. tason koulutuskokonaisuuksista ja hyödyntänyt siinä opittuja asioita toimien 100 tunnin verran ohjaustyössä tatamilla, voi hän täyttää Judoliiton sivuilla 2. tason tasotodistushakemuksen.


VOK 3 -TASO

Judoliiton oma 3. tason Judovalmentajakoulutus (järjestetään mahdollisuuksien mukaan)

tai Kamppailulajien yhteinen 3-tason ohjaaja- ja valmentajakoulutus (järjesetään Varalan Urheiluopiston kanssa)

Kun judoka on suorittanut 3-tason koulutuskokonaisuuden ja hyödyntänyt siinä opittuja asioita 100 tunnin verran ohjaustyössä tatamilla, voi hän täyttää Judoliiton sivuilla tason 3 tasotodistushakemuksen.

VOK 4 ja 5

Ammatillisen ja korkeaoulutason valmentajakoulutuksesta vastaavat urheiluopistot. ammattikorkeakoulut ja yliopisto.


TÄYDENNYS- JA PÄIVITYSKOULUTUKSET

Eri tasojen VOK-koulutusten lisäksi Judoliitto ja liikunnan aluejärestöt järjestävät vuosittain runsaasti täydennys- ja päivityskoulutusta.