Tähtiseurat

Tähtiseurat ovat urheiluseurojen kärkiseuroja. Ne ovat aktiivisia ja kehityshaluisia seuroja – lajiensa ja paikkakuntiensa parhaita! Tunnuksen saaminen on seuralle kunnia-asia, mutta se tuo seuralle myös vastuuta, nimittäin tunnus on lupaus parhaasta laadusta.

Mikä Tähtiseura?

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen luoma ja 2018 valmistunut laatuohjelma, jonka tarkoituksena on suomalaisen urheiluseuratoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen. Toiminnan tunnuksena toimii Tähtimerkki, joka kertoo, että seura on kehittynyt tasolle, jossa ohjelmassa määritellyt laatutekijät toteutuvat. Tähtiseura-ohjelma on luotu Sinettiseura-ohjelman pohjalta ja siihen kuuluu kolme eri osa-aluetta, joita seura voi kehittää: lapset/nuoret, aikuiset ja huippu-urheilu. Laatuohjelma on tarkoitettu kaikille seuroille avuksi kehittämiseen, vaikka seura ei koskaan Tähtimerkkiä tavoittelisikaan. Pienikin kehittäminen on asken eteenpäin kohti laadukkaampaa seuratoimintaa.

Judoliiton Tähtiseurat vuonna 2022

Lapset ja nuoret -osa-alueen Tähtiseurat

 • Espoon Urheilijat
 • Kajaanin Judokerho
 • Koyama, Rovaniemi
 • Loviisan Seudun Judoseura Arashi
 • Maskun Tempo
 • Meido-Kan, Helsinki
 • Oulun Judokerho
 • Porin Judoseura Fudoshin
 • Porvoon Shirokawa
 • Tikkurilan Judokat, Vantaa

Aikuiset -osa-alueen Tähtiseurat

 • Oulun Judokerho
 • Tikkurilan Judokat

Mitä hyötyä Tähtiseuraohjelmasta on seuralle?

 • Seura saa hyödyntää Tähtiseuratunnusta markkinoinnissa, mikä auttaa esim. uusien jäsenten hankinnassa. Tähtiseura-brändi parantaa seuran imagoa harrastajille, vanhemmille, yhteiskumppaneille, kunnille jne. Monet kunnat ovat ottaneet yhdeksi avustuskriteereistään sen, että seura on Tähtiseura.
 • Seura saa käyttöönsä maksuttoman Tähtiseura-verkkopalvelun, seurakehittäjien tuen, koulutusta, materiaaleja ja erilaista tietoa käytännön kehitystyöhön.
 • Seuratoiminnan eri osa-alueiden tarkastelu yhtenä kokonaisuutena helpottaa seuran kehittämistyötä.
 • Helpottaa yhteistyötä ja verkostoitumista seurojen välillä sekä lajiliittojen ja alejärjestöjen kanssa.
 • Tähtiseurat voivat hakea vuosittain niille suunnattuja erikoispalkintoja. Esimerkiksi vuonna 2020 palkintojen yhteisarvo on 22 000 euroa.
 • Tähtiseuroilla on Facebookissa oma suljettu ryhmä, johon jokainen tähtiseuralainen tai Tähtiseura-ohjelmasta kiinnostunut on tervetullut liittymään.
 • Laadukasta aikuisliikuntaa tarjoamalla seura pystyy kasvattamaan jäsenmääräänsä ja saamaan toimintaan mukaan potentiaalisia uusia toimijoita.

Muita hyötyjä seuroille

Tähtiseuratapaamiset: Tähtiseurojen yhteyshenkilöt tapaavat toisensa kamppailulajien yhteisessä seuratapaamisessa joka toinen vuosi. Välivuosina Olympiakomitea järjestää valtakunnallisen Tähtiseuraseminaarin, jossa mukana ovat Tähtiseurat kaikista eri lajeista. Judoliitto kustantaa tapaamisiin yhden osallistujan suorat matkakulut edullisimman matkustustavan mukaan ilman päivärahoja/seura.​ Tähtiseuraedustaja hakee seuraltaan matkakulukorvauksen ja seura laskuttaa kuluista Judoliittoa. Laskuun tulee liittää tositteen aiheutuneista kuluista. Korvaus on kalenterivuosikohtainen ja se on haettava samana vuonna kuin tapahtuma on ollut.

Kannustin valmentajien kouluttamiseen: Tähtiseurat voivat hakea Judoliitolta vuosittain koulutuskulukorvausta Tähtiseuran jäsenen käymästä VOK 2 -tason koulutuksesta (vuonna 2022 yhteensä 300 euroa/seura). Tähtiseura hakee korvauksen takautuvasti ohessa olevalla koulutuskulujen korvaushakemuksella lähettämällä sen liitteineen sähköpostitse Judoliittoon (toimisto@judoliitto.fi). Korvaus on kalenterivuosikohtainen ja se on haettava samana vuonna kuin koulutus on käyty ja maksettu.

Miten käynnistää seuratoiminnan kehittäminen?

Kaikki seurat voivat käyttää Tähtiseurojen laatutekijöitä ja Tähtiseurapalvelua toiminnan kehittämiseen.

 • Voit pyytää Judoliiton koulutus- ja nuorisopäälliköltä seuratoimijoille tarkoitetun Tähtiseura-ohjelman esittelyn.
 • Tähtiseuratoiminnan esittely.
 • Verkkopalvelun käyttöönotto, ohje.
 • Verkkopalvelun käyttöoikeuksien pyytäminen, ohje.
 • Tähtiseurapalelun käytön ja kehittämisprosessin tukilkinikat etäyhteydellä.
 • Tiimiharjoitukset, kun seura käynnistää kehittämistyön.
 • Laaja määrä työkaluja ja materiaaleja seuratoiminnan kehittämisen tueksi.

Kun seura haluaa auditoitua Tähtiseuraksi

Tähtiseura-ohjelmasta löytyy iso tietopaketti Olympiakomitean sivuilta. Tähtiseuran laatutekijöiden kuntoon saattamisen kehitystyö on seuralle yleensä ajanjakso, joka kestää muutamasta kuukaudesta vuoteen. Laadukkaasti toimiva seura jatkaa kehittämistä myös Tähtiseuraksi auditoitumisen jälkeen ja parantaa jatkuvasti toimintaa ja toimintatapoja.

Kun seura on halua auditoitua Tähtiseuraksi:

 1. Valitkaa Tähtiseura-palvelussa osa-alue(et), jota haluatte lähteä kehittämään (lapset ja nuoret, aikuiset). Tarkennus / täydennys Judoliiton seuroille aikuisliikunnan osa-alueen laatutekijöistä. Valmennuksen alta löytyy huippu-urheilun osa-alueen laatutekijät.
 2. Kootkaa seurastanne tiimi, joka tutustuu laatutekijöihin ja tekee suunnitelman sekä aikataulun kehittämisprosessista.
 3. Työstäkää Tähtiseura-palvelun mukaisia asioita ja dokumentoikaa seuran toimintatapoja Tähtiseura-palveluun. Kehittämistyö sisältää itsearviointia.
 4. Pyytäkää tarvittaessa apua kehittämistyöhön Judoliitosta tai liikunnan aluejärjestöiltä.
 5. Kun osa-alue on työstetty valmiiksi Tähtiseurapalvelussa, voitte ottaa yhteyttä Judoliiton koulutus- ja nuorisopäällikköön. Ennen auditointiajankohdan sopimista tarkistetaan, että Tähtiseura-polun dokumentointi on valmis auditointia silmällä pitäen. Riippuen Tähtiseura-polun aineistosta sovitaan joko jatkotyöstöstä tai auditointiajankohta.

Aikuisliikunnan Tähtiseuran laatutekijät

2020_judo_aikuisliikunnantahtiseura_laatutekijat

Huippu-urheiluseuratoiminnan laatutekijät

Huippu-urheiluseuratoiminnan laatutekijät judo 05.2021