Valiokunnat

Judoliiton valiokunnat muodostavat laajan asiantuntijaverkoston ihmisistä, jotka antavat omaa vapaaehtoista panostaan judoyhteisön kehittämiseen. Valiokunnat valmistelevat hallituksen käsiteltäväksi judoon liittyviä asioita ja vastaavat jo päätettyjen asioiden toimeenpanosta ja  johtamisesta yhteistyössä hallituksen kanssa. Valiokuntien puheenjohtajat tukevat Judoliiton henkilökuntaa ja hallitusta toteuttamaan jäsenistön eli judoseurojen tahtotilaa käytännönläheisesti. Valiokunnissa on judokoiden lisäksi henkilöitä, jotka ovat meritoituneet omalla ammattilalallaan ja haluavat auttaa judon parissa työskenteleviä ihmisiä ja olla vaikuttamassa judon valtakunnalliseen kehittämiseen.

Tutustu eri valiokuntien ja työryhmien kokoonpanoihin

Hallintovaliokunta vastaa ihmisten ja asioiden johtamisesta, resurssoinnista ja sopimuksista Judoliiton hallituksen valtuuttamana. Puheenjohtajisto muodostaa ns. työvaliokunnan joka, valmistelee juoksevia asioita ja isompia kokonaisuuksia sekä päättää tarvittaessa nopeasti kiireellisiä toimenpiteitä vaativista asioista. Työvaliokunta vastaa Judoliiton operatiivisesta johtamisesta hallituksen valtuuttamana. Työvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtaja Esa Niemi ja kaikki varapuheenjohtajat.

Varapuheenjohtajat:
Teija Meling (koulutusvaliokunta)
Mika Mukkula (valmennusvaliokunta)
Tero Rönkkö (hallintovaliokunta)

Hallintovaliokunnan alaisuudessa toimivat seuraavat valiokunnat ja asiantuntijaryhmät:

  • Kilpailu- ja sääntövaliokunta
  • Viestintä ja markkinointi
  • Judolehden toimitusneuvosto
  • Talousseurantatyöryhmä
  • Tuomarikomissio
  • Kansainvälisten asioiden työryhmä
  • Aluetoiminta-valiokunta
  • Yhteiskuntasuhteet-valiokunta
  • Kamppailulajiliittojen yhteinen kurinpitovaliokunta

Talousseurantatyöryhmä seuraa ja ohjaa Judoliiton taloutta varmistaen riittävät resurssit toimintaan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Talousseurantatyöryhmän jäseniä ovat:
Tero Rönkkö (pj), Eetu Heinonen, Tuija Ihanamäki, Risto Karvonen, Esa Niemi.

VALMENNUSVALIOKUNTA

Valmennusvaliokunta suunnittelee, johtaa ja koordinoi Judoliiton valmennusjärjestelmää ja sen resursseja. Valmennusvaliokunta esittää edustusvalmennusryhmien ja maajoukkueiden kokoonpanot hallituksen hyväksyttäväksi ja tekee hakemuksiin tarvittavat lausunnot sekä vastaa valmennuksen tiedotustoiminnasta.

Valmennusvaliokunnan kokoonpano:

Mika Mukkula

Mika Mukkula

Mika Mukkula (pj)

Muut jäsenet: Otto Favén (vt. valmennuspäällikkö), Teija Meling, Esa Korkia-aho, Valtteri Jokinen, Henry Lipponen, Elias Körkkö (urheilijaedustaja)

KOULUTUSVALIOKUNTA

Koulutusvaliokunta ohjaa, kehittää ja koordinoi valtakunnallisesti judon osaamisen kehittämistä ja Judoliiton koulutusjärjestelmää.

Koulutusvaliokunnan alaisuudessa toimivat varsin itsenäisesti Katakomissio ja Vyökoekomissio.

Teija Meling
Teija Meling (puheenjohtaja)

Muut Jäsenet: Juha-Matti Salmela, Petteri Luukkainen, Katri Malinen-Metso, Katri Forssell, Taavi Forssell

Markkinointi- ja viestintävaliokunta ohjaa ja koordinoi Judoliiton viestintää ja edistää lajin tunnetuksi tekemistä erilaisin markkinointikeinoin. Markkinointi- ja viestintävaliokunta toimii hallintovaliokunnan alaisuudessa.

Puheenjohtaja on Taina Saha. Yhteystiedot: taina.saha@gmail.com

Muut jäsenet: Jukka Sala, Esa Korkia-aho, Tero Rönkkö, Esa Niemi

Aluevaliokunta toimii Judoliiton hallintovaliokunnan alaisuudessa puheenjohtaja Pentti Vauhkosen johdolla. Aluevaliokunta ohjaa, koordinoi ja aktivoi aluepäälliköiden ja Judoliiton hallituksen kanssa judoseurojen yhteistyötä ja nostaa ajankohtaisia asioita keskusteluun ja kehitettäväksi.

Pentti Vauhkonen

Aluevaliokunnan puheenjohtaja on Pentti Vauhkonen.

Aluetoiminnan yhteyshenkilö hallituksessa on Petri Hakkarainen

Aluetoiminnan koodinaattori on Ansku Paavilainen (Lounais-Suomi/Valtatie 8)

Tutustu aluetoimintaan, yhteyshenkilöihin ja löydä henkilöiden yhteystiedot täältä.

Yhteiskuntasuhteet -valiokunnan tehtävänä on edistää vuoropuhelua Judoliiton ja eri sidosryhmien ja päättäjien kanssa.

Joona Könttä

Kansanedustaja Joonas Könttä (puheenjohtaja)

Muut jäsenet: Miikka Neuvonen, Harri Syväsalmi, Risto Nieminen, Arto Ahola, Esa Niemi

KILPAILU- JA SÄÄNTÖVALIOKUNTA

Kilpailu- ja sääntövaliokunta vastaa siitä, että Judoliiton alaisissa kilpailuissa, harjoitteluissa ja leireillä noudatetaan ajantasaisia Kansainvälisen Judoliiton kilpailuohjeita ja sääntöjä.

Tero Rönkkö
Tero Rönkkö (puheenjohtaja)

Tomi Teppo (kilpailujärjestely asiat)
Markku Ilvonen (tuomariasiat)
Tero Partanen (Judoshiai asiat)
Jouni Kähärä (tuomariasiat)
Maarit Kallio, Jouko Rantanen
Samurai Cupin pistelaskennasta vuoden aikana ja virallisena valvojana toimii Tero Partanen.

Judoliitolla on yhteinen kurinpitovaliokunta muiden kamppailulajien kanssa.

Kamppailulajiliittojen yhteisen kurinpitovaliokunnan Judoliiton syyskokouksen valitsemat edustajat kaudelle 2021-2022 ovat Peter Sandell ja Pihla Matikainen kaudelle.

KANSAINVÄLISTEN ASIOIDEN TYÖRYHMÄ

Miikka Neuvonen

Miikka Neuvonen (puheenjohtaja)

Muut jäsenet: Tapio Mäki, Veli-Matti Karinkanta, Tero Partanen, Esa Niemi