Judoliiton valiokunnat muodostavat laajan asiantuntijaverkoston ihmisistä, jotka antavat omaa vapaaehtoista panostaan judoyhteisön kehittämiseen. Valiokunnat valmistelevat hallituksen käsiteltäväksi judoon liittyviä asioita ja vastaavat jo päätettyjen asioiden toimeenpanosta ja  johtamisesta yhteistyössä hallituksen kanssa. Valiokuntien puheenjohtajat tukevat Judoliiton henkilökuntaa ja hallitusta toteuttamaan jäsenistön eli judoseurojen tahtotilaa käytännönläheisesti. Valiokunnissa on judokoiden lisäksi henkilöitä, jotka ovat meritoituneet omalla ammattilalallaan ja haluavat auttaa judon parissa työskenteleviä ihmisiä ja olla vaikuttamassa judon valtakunnalliseen kehittämiseen.

Tutustu eri valiokuntien ja työryhmien kokoonpanoihin

Hallintovaliokunta vastaa ihmisten ja asioiden johtamisesta, resurssoinnista ja sopimuksista Judoliiton hallituksen valtuuttamana. Puheenjohtajisto muodostaa ns. työvaliokunnan joka, valmistelee juoksevia asioita ja isompia kokonaisuuksia sekä päättää tarvittaessa nopeasti kiireellisiä toimenpiteitä vaativista asioista. Työvaliokunta vastaa Judoliiton operatiivisesta johtamisesta hallituksen valtuuttamana. Työvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtaja Esa Niemi ja kaikki varapuheenjohtajat.

Varapuheenjohtajat vuonna 2023:

Varapuheenjohtajat:

Tuija Ihanamäki (hallintovaliokunnan puheenjohtaja)
Teija Meling (koulutusvaliokunnan puheenjohtaja)
Otto Favén (valmennusvaliokunnan puheenjohtaja

Hallintovaliokunnan puheenjohtaja Tuija Ihanamäki

Tuija Ihanamäki
tuija.ihanamaki@judo.fi
+358 40 506 2024

Hallintovaliokunnan alaisuudessa toimivat seuraavat valiokunnat ja asiantuntijaryhmät:

Kilpailu- ja sääntövaliokunta
Sini Hukka (pj), Tomi Teppo, Jouko Rantanen, Esa Korkia-aho, Eelis Paukku
Samurai Cupin pistelaskennasta vuoden aikana ja virallisena valvojana toimii Tero Partanen.

Viestintä ja markkinointi
Otso Koski (pj), Peter Mickelsson, Anu Stör, Esa Korkia-aho, Esa Niemi, Juha Vuorela

Tuomarikomissio
Harri Pelkonen (pj), Veli-Matti Karinkanta, Timo Lehtonen, Henri Mylly, Juha Alaluukas, Otso Koski

Kansainvälisten asioiden työryhmä
Miikka Neuvonen (pj), Tapio Mäki, Veli-Matti Karinkanta, Tero Partanen, Esa Niemi

Aluetoiminta-valiokunta
Tero Haukkala (pj), Anne-Mari Paavilainen, Jari Kuokka, Mikko Välimäki, Tommi Harsunen, Tuomas Narva,
Tuomas Rantanen

Yhteiskuntasuhteet-valiokunta
Joonas Könttä (pj), Miikka Neuvonen, Harri Syväsalmi, Risto Nieminen, Arto Ahola, Esa Niemi

IT-komissio
Jari Kuokka (pj), Matti Lattu, Hannu Jokinen, Tero Partanen

Eettinen valiokunta
Anu Stör (pj), Marita Kokkonen, Antti Kolehmainen, Tarja Krum

Kamppailulajiliittojen yhteinen kurinpitovaliokunta
Judoliiton edustajat valitaan judoliiton kevätkokouksessa kaudelle 2023 – 2024.

VALMENNUSVALIOKUNTA

Valmennusvaliokunta suunnittelee, johtaa ja koordinoi Judoliiton valmennusjärjestelmää ja sen resursseja. Valmennusvaliokunta esittää edustusvalmennusryhmien ja maajoukkueiden kokoonpanot hallituksen hyväksyttäväksi ja tekee hakemuksiin tarvittavat lausunnot sekä vastaa valmennuksen tiedotustoiminnasta.

Valmennusvaliokunnan kokoonpano 2023:

VALMENNUSVALIOKUNTA

Otto Favén (pj), Jaana Jokinen, Pihla Matikainen (urheilijajäsen), Teija Meling, Esa Korkia-aho, Jaana Ronkainen

Otto Favénin yhteystiedot:

ofaven@gmail.com
+358 40 157 7388

KOULUTUSVALIOKUNTA

Koulutusvaliokunta ohjaa, kehittää ja koordinoi valtakunnallisesti judon osaamisen kehittämistä ja Judoliiton koulutusjärjestelmää.

Koulutusvaliokunnan alaisuudessa toimivat varsin itsenäisesti Katakomissio ja Vyökoekomissio.

Teija Meling
Teija Meling (puheenjohtaja)

Muut Jäsenet: Teija Meling (pj), Katri Forssell. Koulutustyöryhmiä nimetään tarpeen mukaan.

Teija Meling
teija.meling@gmail.com
040 3301 228

Viestintä- ja markkinointivaliokunta ohjaa ja koordinoi Judoliiton viestintää yhteistyössä Judoliiton henkilöstön kanssa. Se edistää lajin tunnetuksi tekemistä erilaisin markkinointikeinoin.

Viestintä ja markkinointi
Otto Favén, Otso Koski, Peter Mickelsson, Anu Stör, Esa Korkia-aho, Esa Niemi

Ota viestintä- ja markkinointiasioissa yhteyttä järjestöpäällikkö Otto Favéniin:

Juha Vuorela
otto.faven@judo.fi
050 384 7030

Muut jäsenet: Peter Mickelsson, Otso Koski, Anu Stör, Esa Korkia-aho, Esa Niemi

Aluevaliokunta toimii Judoliiton hallintovaliokunnan alaisuudessa. Aluevaliokunta ohjaa, koordinoi ja aktivoi aluepäälliköiden ja Judoliiton hallituksen kanssa judoseurojen yhteistyötä ja nostaa ajankohtaisia asioita keskusteluun ja kehitettäväksi.

Aluetoiminta-valiokunta

Tero Haukkala (pj), Anne-Mari Paavilainen, Jari Kuokka, Mikko Välimäki, Tommi Harsunen, Tuomas Narva,
Tuomas Rantanen

Tero Haukkala

Tero Haukkala, Seinäjoen Judoseura pj.

tero.haukkala@netikka.fi

puh. +358 40 0895 995

Yhteiskuntasuhteet -valiokunnan tehtävänä on edistää vuoropuhelua Judoliiton ja eri sidosryhmien ja päättäjien kanssa.

Joona Könttä

Kansanedustaja Joonas Könttä (puheenjohtaja)

Muut jäsenet: Miikka Neuvonen, Harri Syväsalmi, Risto Nieminen, Arto Ahola, Esa Niemi

KILPAILU- JA SÄÄNTÖVALIOKUNTA

Kilpailu- ja sääntövaliokunta vastaa siitä, että Judoliiton alaisissa kilpailuissa, harjoitteluissa ja leireillä noudatetaan ajantasaisia Kansainvälisen Judoliiton kilpailuohjeita ja sääntöjä.

Kilpailu- ja sääntövaliokunta
Sini Hukka (pj), Tomi Teppo, Jouko Rantanen, Esa Korkia-aho, Eelis Paukku
Samurai Cupin pistelaskennasta vuoden aikana ja virallisena valvojana toimii Tero Partanen.

Puheenjohtaja Sini Hukan yhteystiedot:

sini.hukka@gmail.com

puh. 050 370 1169

Judoliitolla on yhteinen kurinpitovaliokunta muiden kamppailulajien kanssa.

Kamppailulajiliittojen yhteinen kurinpitovaliokunta
Judoliiton edustajat valitaan judoliiton kevätkokouksessa kaudelle 2023 – 2024.

KANSAINVÄLISTEN ASIOIDEN TYÖRYHMÄ

Miikka Neuvonen

Miikka Neuvonen (puheenjohtaja)

Muut jäsenet: Tapio Mäki, Veli-Matti Karinkanta, Tero Partanen, Esa Niemi

Eettinen valiokunta (EeVa)
Anu Stör (pj), Marita Kokkonen, Antti Kolehmainen, Tarja Krum

Puheenjohtaja Anu Stör

Anu Stör
ammstor@outlook.com

JUDOLIITON TASA-ARVO- JA EETTINEN VALIOKUNTA ”EeVa”

Suomen judoliitto on syyskokouksessaan vuonna 2021 tehnyt toimenpide-ehdotuksen judoliiton eettisen toiminnan kehittämiseksi.
Tätä tarkoitusta varten on perustettu Judoliiton eettinen valiokunta (jäljempänä EeVa).
Sittemmin  IJF esitti kansallisille liitoille Tasa-arvokomission perustamista.
Judoliitto päätti yhdistää komission olemassa olevan Eettisen valiokunnan yhteyteen ja nimeksi vaihdettiin Tasa-arvo- ja eettinen valiokunta.
EeVa on perustettu toimimaan vahvassa yhteistyössä judoseurojen kanssa matkalla kohti vastuullisempaa toimintaa judoyhteisössä.
EeVan tehtävänä on olla judoseurojen tukena, ohjeistaa ja työstää materiaalia valistus- ja koulutustarkoituksiin.

EeVan toiminnan kulmakivet ovat
-tasa-arvo
-yhdenvertaisuus
-moninaisuus
-vastuullisuus
-esteettömyys

EeVa edistää edellämainittuja arvoja tiiviissä yhteistyössä mm. seuraavien tahojen kanssa

-Paralympiakomitea
-Olympiakomitea
-Väestöliitto
-SUEK
-Finlands Svenska Idrott
-Mieli ry
-Suomen Judoliiton valiokunnat
-Suomen Judoliiton jäsenseurat