AHOT-menettely (aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen)

AHOT – menettelyä voidaan käyttää silloin, kun ohjaaja on hankkinut tiettyyn koulutustasoon vaadittavan osaamisen muutoin kuin Judoliiton koulutusjärjestelmässä määriteltujen koulutusten kautta. Tällaisia voivat olla mm. muiden lajiliittojen koulutukset, ammattitutkinnot, liikunnanohjaamiseen ja -opettamiseen hankittu osaaminen. Myös käytännössä hankitun osaamisen tunnistaminen on mahdollista, esimerkiksi osaamisen näytön kautta.

Miten haen ahot:ia?

Judoliitton koulutustasot on jaettu kolmeen lajiliiton järjestämään tasoon: 1-, 2- ja 3-tasoon. Ahotin hakeminen on mahdollista kaikille tasoille. Ahot:ia 1 – 2-tasoille haetaan täyttämällä hakemuslomake. Lomakkeessa verrataan omaa, hakemushetken osaamista tason osaamistavoitteisiin ja listataan käydyt koulutukset ja muut, joista omaa osaamista on kertynyt. Lomake lähetetään täytettynä koulutus- ja seurakehityspäällikölle, joka käsittelee hakemuksen. Mikäli todistuksesta ei käy ilmi käydyn koulutuksen laajuus ja sisältö, niin ne kannattaa avata lomakkeessa.

Hakemuksen käsittelyn lopputulema on joku seuraavista:

1. Henkilön ahot-hakemusta ei voida hyväksyä. Aiemmin hankittu osaaminen voi olla tiedoltaan vanhentunutta tai osaaminen ei kohtaa valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen osaamistavoitteita. Tällöin henkiön suositellaan osallistuvan hakemansa tason koulutukseen osaamisen päivittämikseksi tai hankkimiseksi.

2. Hakemus voidaan hyväksyä osittain. Tällöin osasta suoritetaan joko lisätehtäviä, lisäkoulutusta tai näyttö/näyttöjä.

3. Ahot-hakemus voidaan hyväksyä. Hyväksynnän jälkeen henkilö voi hakeutua suoraan seuraavan tason koulutukseen.

3-tasot ahot haetaan seuraavasti:

Ahot:ia haetaan henkilökohtaisen keskustelun kautta. 3-tason ahot:ia voi hakea, jos on suorittanut liikunnan ammattitutkinnon tai vastaavan ja sen lisäksi on korkea vyöarvo, useita vuosia seuratoiminnassa ja/tai pitkä kilpailu-ura takana.

AHOT-Hakemukset

AHOT_VOK1

AHOT_VOK2