Suomen Judoliitto ry. on sitoutunut antidopingtoimintaan ja dopingin vastaiseen työhön sekä noudattamaan reilun pelin periaatteita.

Judoliiton Reilun Kamppailun ohjelma dopingin ja kilpailumanipulaation vastaiseen työhön.

Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa

Maailman antidopingtoimisto WADA ylläpitää ja päivittää vuosittain Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -luetteloa, johon SUEKin Dopingaineryhmät ja -aineet 2022 pohjautuu. Siitä voi tarkistaa kaikki urheilussa kielletyt aineet ja menetelmät. SUEKin KAMU-lääkehausta voi tarkistaa, sisältääkö Suomessa myytävä lääkevalmiste kiellettyä lääkeainetta.

Puhtaasti paras on verkkokoulutus, jonka avulla niin urheilijat, urheilijan tukihenkilöt kuin kaikki muutkin urheilutoimijat voivat oppia ja varmistaa tietonsa antidopingasioista. Tee Puhtaasti Paras -verkkokoulutus tästä linkistä.

Jokaisella on myös oikeus ilmoittaa, jos epäilee doping-, kilpailumanipulaatio- tai katsomoturvallisuusrikkomusta tai muuta eettistä rikkomusta urheilussa. Puuttumalla rikkomuksiin autat suojelemaan urheilijoita ja urheilua sekä turvaamaan tasavertaiset ja turvalliset lähtökohdat kaikille urheilijoille. ILMO-palvelussa voit tehdä ilmoituksen urheilijan tai muun toimijan epäilyttävästä toiminnasta.

Kilpailumanipulaatio:

Reilusti paras on verkkokoulutus, joka auttaa niin urheilijoita kuin muita urheilutoimijoita tunnistamaan kilpailumanipulaation ilmiönä sekä antaa työkaluja sen kohtaamiseen. Tee koulutus tästä.

Jokaisella on oikeus ilmoittaa, jos epäilee doping-, kilpailumanipulaatio- tai katsomoturvallisuusrikkomusta tai muuta eettistä rikkomusta urheilussa. Puuttumalla rikkomuksiin autat suojelemaan urheilijoita ja urheilua sekä turvaamaan tasavertaiset ja turvalliset lähtökohdat kaikille urheilijoille. ILMO-palvelussa voit tehdä ilmoituksen urheilijan tai muun toimijan epäilyttävästä toiminnasta. Katso lisää tästä.

Erivapaudet

Mikäli urheilijan terveyden ylläpitämiseen tai sairauden hoitoon ei ole saatavilla sallittua lääkettä tai menetelmää, lääkitykseen voidaan hakea erivapautta (Therapeutic Use Exemption, TUE). Sen avulla urheilija saa käyttää kyseistä kiellettyä lääkitystä. Erivapaus voidaan myöntää mille tahansa WADAn kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa mainitulle hoitomuodolle, kunhan se täyttää jokaisen WADAn Kansainvälisessä erivapausstandardissa määritetyn ehdon:

*Urheilijalla on diagnosoitu sairaus, jota on hoidettava kielletyllä aineella tai menetelmällä.

*Aineen käyttö lääkkeenä ei paranna urheilijan suoritusta merkittävästi urheilijan tavanomaiseen terveydentilaan verrattuna.

*Kielletyn aineen tai kielletyn menetelmän käytölle ei ole muuta perusteltua lääkinnällistä hoitovaihtoehtoa.

*Kyseisen aineen tai menetelmän käytön syy ei ole seurausta aiemmasta jonkin aineen tai menetelmän käytöstä (ilman erivapautta), jonka käyttö on tuolloin ollut kielletty.

SUEK:n erivapauspäätös koskee kansallisen tason urheilijaa ja kansallisen tason kilpailuja kaikkialla maailmassa, ei kuitenkaan automaattisesti kansainvälisen tason kilpailuja. Kansallisen tason urheilijoilta etukäteen SUEK:lta haettava erivapaus vaaditaan kaikilta SUEK:n lajikohtaisen tasomäärittelyn piiriin kuuluvilta urheilijoilta iästä riippumatta. Tällä hetkellä SUEK:n tasomäärittelyn piirissä judossa ovat yleisen sarjan miesten ja naisten SM-kilpailuihin osallistuvat urheilijatSUEK:n lajikohtaisen tasomäärittelyn ulkopuolella olevien urheilijoiden tulee mahdollisen dopingtestin jälkeen hakea erivapautta takautuvasti sen osoittamiseksi, että kiellettyjen aineiden tai menetelmien käytölle on ollut erivapauden myöntämiseksi edellytetyt lääketieteelliset perusteet.

Erkka-erivapauskoneesta yksittäinen henkilö voi tarkistaa, pitääkö erivapautta hakea etukäteen. Erivapauskone neuvoo myös, mistä erivapautta haetaan. Tarvittaessa asiassa neuvoo Judoliiton valmennuspäällikkö. Judoliiton sivuilla ylläpidetään ajantasaisia linkkejä SUEK:n ja IJF:n sivuille erivapauksiin liittyen.

Kansainvälisen tason sekä kansainvälisiin urheilutapahtumiin osallistuvien urheilijoiden erivapauksista vastaa International Testing Agency (ITA) riippumatta urheilijan iästä tai kansallisesta tasosta. Jos urheilija, jolla on jo ennestään voimassa oleva SUEK:n myöntämä erivapaus, nousee kansainväliselle tasolle, tulee urheilijan selvittää, tunnustaako ITA SUEK:n myöntämän erivapauden automaattisesti vai tuleeko erivapaudelle hakea tunnustus ITA:lta. Lisätiedot IJF:n verkkosivujen Clean Judo –osiosta.