Judoliiton 65-vuotistaivalta julistava koulujudohanke hyppää seuraavaan vaiheeseen, kertoo hankkeen tuottaja Toni Nikunen. Homma startattiin keräämällä seurakentältä tietoa ja näkemyksiä sekä selvittelemällä halukkuutta koulujudokiertueeseen osallistumisella. Vastauksia saatiin hienosti kaiken kaikkiaan 41 kappaletta, joka ylitti positiivisemmatkin arviot. Kiitämme suuresti kyselyyn vastanneiden panoksesta, jota hyödynnetään läpi hankkeen.

Seurat valittiin kyselyn ja liiton hankkeen johtoryhmän kanssa käytyjen keskusteluiden jälkeen

Hankkeen hyödyt halutaan laajemmaksi kuin pelkästään viidelle kiertuepaikkakunnalle. Kiinnostusta oli laajemminkin kuin mitä hankkeen myötä voidaan jalkautua. Valinnoissa painotettiin seurojen kiinnostusta, maantieteellistä kattavuutta ja seurojen erilaista tilannetta, toisilla on enemmän kokemusta koulujudosta ja toisilla vähemmän. Koulujudolla tässä kohtaa tarkoitetaan ensisijaisesti kouluissa (tai päiväkodeissa) järjestettävää judoesittelyä. Sillä voidaan tosin myös tarkoittaa jatkuvaa harrastetoimintaa kouluilla. Viideksi paikkakunnaksi valikoitui Rovaniemi, Espoo, Helsinki-Vantaa yhteistyössä molempien kaupunkeja edustavien seurojen kesken, Kuopio ja Turku. Myös paikkakunnan muihin seuroihin ollaan yhteydessä, tarkoituksena saada useampi seura osallistumaan yhteistyöhön.

Yhteydenotot ja keskustelut seurojen kanssa, jotka järjestävät koulujudoa ovat käynnissä ja halukkaita pyydetään olemaan yhteydessä Toni Nikuseen. Hän koostaa eri toimintamalleja ja käytäntöjä yhteen, joita sitten jaetaan seurakentälle. Muun muassa Pirkaanmaan seurojen luoma judolähettiläskonsepti on tehnyt Nikuseen vaikutuksen. Judolähettiläsmalli on yksi mahdollinen ratkaisu siihen, miten kouluille pystytään jalkautumaan.

Judoseuroilla ympäri Suomea on jo paljon osaamista koulujudotoiminnan järjestämisestä, mutta tämän hankkeen avulla odotan, että saamme seurojen hyvät käytännön Judoliiton ja sitä kautta kaikkien seurojen tietoon ja hyödynnettäväksi. Tässä Toni meille tärkeä apu ja toivonkin, että judoseurat ottaisivat häneen rohkeasti yhteyttä, kommentoi Judoliiton koulutus- ja seurakehityspäällikkö Katri Forssell.

Kysely paljasti suurimmiksi haasteiksi koulujudoon liittyen vetäjien saatavuuden ja tatamien puutteen

On ymmärrettävä, että paikkakunnilla ja kaupungeilla on erilaisia tiloja, aivan kuten seuroillakin erilaisia toimintamalleja ja resursseja. Mitä paremmin pystymme noita toimivia käytäntöjä avaamaan seurakentälle, sen enemmän yksittäisellä seuralla on avaimia ja mahdollisuuksia käynnistää koulujudo omalla alueellaan. Tämä voi vaikka tapahtua yhteistyössä toisen seuran tai jopa toisen lajin kesken. Vaikka hankkeessa on kyse paljolti koulujudosta, niin tämä ei kuitenkaan ole mikään ainoa toimiva ratkaisu judon tunnettuuden, kiinnostavuuden ja harrastajamäärien lisäämiseen. Se on kuitenkin yksi keino lisätä liikettä, liikuttaa lapsia ja nuoria sekä saada yhteistyökumppaneita kiinnostumaan lajista. Tämän kautta voi syntyä kasvua ja mahdollisuuksia investoida lisää kasvuun. Yritämme vastata seurojen esille nostamiin haasteisiin konkreettisilla ratkaisuesityksillä, siihen paras keino on kerätä näitä toimivia malleja seurakentältä, keskustella niistä ja jakaa niitä eteenpäin.

Hankkeen aikana tuotetaan sponsorimyyntikoulutus ja promovideoita

Kouluvierailut eivät ole hankkeen ainua hyöty. Promovideoitakaan ei tehdä huvikseen, vaan niillä voidaan viestiä judosta modernilla ja innostavalla tavalla sekä tuoda innostusta seuroille ja judokoille ympäri Suomea. Laadukas promovideo auttaa myös kumppanuusneuvotteluissa keskittäen viestin judoon, eikä esimerkiksi videontaustaan puolapuineen. Toni Nikolalla ei ole judotaustaa, mutta hän aikoo ottaa innostuneena ja ennakkoluulottomasti tuntumaa myös tatamiin. Tonin vahva osaaminen urheilumarkkinoinnista tuo arvoa lajille, mutta on myös tarpeen ymmärtää lajia niin sanotusti työpöytää ja videoita syvällisemmin, siihen oikea paikka on paikallisen seuran luona.

Yhteydenotot:

Toni Nikunen, toni@sponssioy.fi, 0503415990