Judoliitto järjestää keväällä yhteistyössä Vierumäen Urheiluopiston kanssa Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen (VOK) 1-tason teemakoulutuksia verkkototeutuksina.

Keväällä 2022 tarjolla ovat alla näkyvät itsenäisesti verkossa suoritettavat koulutukset. Ilmoittautuminen kaikkiin on avattu. Kahden tunnin koulutusten hinta on 30 € ja kolmen tunnin 35 €.

Ilmoittaudu Suomisportissa täältä.

Fyysinen kasvu ja kehitys 2h. Suoritettavissa itsenäisesti verkossa ajalla 8.2.-8.3. Vapaaehtoinen etätapaaminen 8.2. klo 18-19. Koulutuksen oppimistavoitteena on se, että valmentaja tietää Youth Physical Development -mallin (YPD) ja ymmärtää kuinka mallia voidaan käyttää harjoittelun suunnittelun tukena.

Harjoittelun suunnittelu osa 1 (kuinka valmennan) 2h. Suoritettavissa itsenäisesti verkossa ajalla 15.2.-15.3. Vapaaehtoinen etätapaaminen 15.2. klo 18-19. Koulutuksen oppimistavoitteena on, että valmentaja tietää mitkä tekijät vaikuttavat yksittäisen harjoitustapahtuman koostamiseen ja mitä Kuinka valmennan -taidoilla tarkoitetaan.

Harjoittelun suunnittelu osa 2 (vuosisuunnittelun perusteet) 3 h. Suoritettavissa itsenäisesti ajalla 1.3.-1.4. Vapaaehtoinen etätapaaminen 1.3. klo 18-19. Koulutuksen oppimistavoitteena on, että valmentaja tietää kuinka yksittäisen harjoitusvuoden suunnitelma voidaan rakentaa.

Taitoharjoittelu 3 h. Suoritettavissa itsenäisesti verkossa ajalla 15.3.-15.4. Vapaaehtoinen etätapaaminen 15.3. klo 18-19. Koulutuksen oppimistavoitteena on, että valmentaja tietää, mistä liikunnallinen taitavuusominaisuus muodostuu ja hallitsee taidon kehittämisen pääperiaatteet. Tavoitteena on myös, että valmentaja ymmärtää monipuolisen taitoharjoittelun merkityksen lasten ja nuorten harjoittelussa

Psyykkinen kasvu ja kehitys 2 h. Suoritettavissa itsenäisesti verkossa ajalla 29.3.-29.4. Vapaaehtoinen etätapaaminen 29.3. klo 18-19. koulutuksen oppimistavoitteena on, että valmentaja tietää lasten ja nuorten kognitiiviseen kehittymiseen vaikuttavat tekijä sekä kuinka lasten ja nuorten tarvetyytyväisyyttä voidaan tukea.

Ravitsemus 3 h. Suoritettavissa itsenäisesti verkossa ajalla 12.4.-12.5. Vapaaehtoinen etätapaaminen 12.4. klo 18-19. Koulutuksen oppimistavoitteena on, että valmentaja tietää mistä makroravinteet koostuvat, mistä urheilijan energian kulutus muodostuu ja minkä pohjalta energian saatavuus lasketaan.

Fyysinen harjoittelu (3) Suoritettavissa itsenäisesti verkossa ajalla 26.4.-26.5. Vapaaehtoinen etätapaaminen 26.4. klo 18-19. Koulutuksen oppimistavoitteena on, että valmentaja tietää fyysisten ominaisuuksien kehittämisen periaatteet.

Ilmoittautuminen Suomisportissa kullekin kurssille päättyy kaksi päivää ennen kurssin alkamista. Jokaisen kurssin toteutumiseen tarvitaan 5 osallistujaa.

Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen tasolla 1 käydään 18 h vapaasti valittavia VOK1-teemakoulutuksia, joten keväällä 2022 on mahdollista suorittaa ne kaikki verkko-opintoina.

Teemakoulutuksien lisäksi tason opintoihin kuuluu Olympiakomitean Vastuullinen valmentaja -verkkokoulutuksen, jonka kesto on kaksi tuntia ja se on ilmainen. Koulutuksen voi suorittaa milloin vain itselle sopivana ajankohtana. Verkkokurssi lisää tietoisuutta ja ymmärrystä vastuullisesta valmentamisesta sekä fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti turvallisen toimintaympäristön edistämisestä.