Olympiakomitea on myöntänyt judolle yhteensä 100 000 euron tuen, josta puolet suunnataan suoraan urheilijoiden valmentautumisen tukemiseen kohti Pariisi 2024 olympiakarsintaa ja puolet Judoliiton valmennustoiminnan tukemiseen. Judo on mukana investointilajiryhmässä, johon kamppailulajeista kuuluu myös nyrkkeily ja paini.

Valmennusvaliokunnan puheenjohtaja Mika Mukkula on huojentunut syksyn tiukkojen neuvottelujen jälkeen Olympiakomitean päätöksestä, joka on summaltaan merkittävin moneen vuoteen:

”On hienoa, että Olympiakomitea antaa tunnustusta sille pitkäjänteiselle työlle, jota olemme Judoliitossa viime vuosina tehneet valmennusjärjestelmän kehittämiseksi ja urheilijoille, jotka antavat kaikkensa judolle. Tämä tuki mahdollistaa yksilötuen lisäksi harjoittelu- ja valmentautumistukea myös koko Top Teamille. Selkeä tuen nousu vaikeassa kilpailutilanteessa on osoitus sille, että olemme oikealla tiellä.”

Henkilökohtainen urheilija-apuraha on myönnetty Martti Puumalaiselle (Meido-kan, HKI) ja Luukas Sahalle (Riihimäen Judoseura). Huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki kuvasi puolivuosittain tapahtuvassa katsauksessaan valintaperusteina sitä, että urheilijoiden jo hankitun kilpailumenestyksen lisäksi arvioidaan yksilön realistisia mahdollisuuksia menestyä aikuisten ikäluokassa ja kehittymispotentiaalia mentäessä kohti Pariisin olympiakarsintaa. Yksilöllisestä arvioinnissa on painotettu urheilijan ammattimaista ja uskottavaa valmentautumista ja tarkasteltu mm. sitä, millaisia vastustajia tämä on kyennyt voittamaan sekä, miten lähellä läpimurtoa nuoret urheilijat ovat urallaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää valmennus- ja harjoitteluapurahoja vuosittain valtion talousarvion rajoissa. Valtion valmennus- ja harjoitteluapuraha on suuruudeltaan 6 000, 10 000 tai 20 000 euroa vuodessa. Apuraha on veroton. Lue uutinen täältä.

Judoliitto tiedottaa Olympiakomitean huippu-urheilutuen jakamisen yksityiskohdista vielä myöhemmin loppuvuodesta, kun valmennusvaliokunta on saanut käsiteltyä aikuisten edustusryhmien valinnat ja muut kokonaisuuteen liittyvät asiat. Tiedossa on vasta judon saama kokonaissumma ja Olympiakomitean ohjeistus priorisoida yksilötuki mainituille urheilijoille. Judoliitto tiedottaa tarkemmin asiasta loppuvuoden aikana, kun rahoituskokonaisuus ja Top Teamiin valitut urheilijat ovat tiedossa.

 

Lisätietietoa huippu-urheilun tukijärjestelmästä

Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön tavoitteena on parantaa suomalaisen huippu-urheilun yhteistyötä, osaamista, menestystä ja arvostusta yhdessä urheilijoiden, joukkueiden ja lajien kanssa.

Toiminnan keskiössä on urheilija. Urheilija- ja lajikohtaisesti rakennetun tukijärjestelmän ja tukitoimintojen tavoitteena on mahdollistaa ammattimainen valmentautuminen, motivoida urheilijaa ja hänen valmennustiimiään ja parantaa huippu-urheilun toimintaedellytyksiä kohti parempaa kansainvälistä menestystä.

Huippu-urheiluyksikkö vastaa suomalaisen huippu-urheilun kokonaismenestyksestä ja – johtamisesta. Lajit vastaavat lajinsa valmennuksesta, kehittämisestä ja kansainvälisestä tuloksenteosta. Huippu-urheiluyksikön tehtävä on tukea lajien huippu-urheilutoimintaa, mutta myös arvioida lajien toiminnan sisältöä ja tehdä resursointipäätöksiä investointilogiikan mukaan. Huippu-urheiluyksikön resurssiohjaukseen liittyy kiinteästi myös vastuu resursoinnin valinnoista, priorisoinnista, toiminnan seuraamisesta ja tuloksista. Lajien tuen tarkempi käyttö on suunniteltu yhdessä lajien huippu-urheilusta vastaavan ja Huippu-urheiluyksikön lajiryhmävastaavien kanssa.

Valmennustuet jakautuvat kesälajeihin, talvilajeihin ja palloilulajeihin.

Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö tukee nuorten valmentautumista

Huippu-urheiluyksikkö tukee urheilijoiden valmentautumista Nuorten Olympiavalmentajien (NOV) palkkatuen kautta. NOV-toiminnan tavoitteena on varmistaa valmentajille mahdollisuus päivittäiseen ja pitkäjänteiseen valmennustyöhön nuorten lahjakkaiden urheilijoiden kehittämiseksi ja parantaa valmentajien asemaa suomalaisessa urheiluvalmennusjärjestelmässä. Katso vuoden 2022 tukipäätöksiin liittyvää lisätietoa täältä.

Lisäksi olympiakomitea tukee Judoliiton Urhea-yhteistyötä.

Lue lisää Olympiakomitean tiedotteesta ja tukipäätöksestä täältä.