Juha Vuorela jättää järjestöpäällikön tehtävän     

Juha siirtyy Judoliiton ulkopuolelle toisiin tehtäviin 31.7.2023. Otto Favèn vastaa järjestöpäällikön tehtävästä elo- ja syyskuun ajan ja valmistautuu samalla vastaanottamaan valmennuspäällikön tehtävän. Judoliiton hallitus kokoontuu elokuussa käsittelemään järjestöpäällikön tehtävän jatkoa.

 

Valmennuspäällikön tehtävään syksyllä Otto Favén        

Jaana Jokisen jättäessä syyskuun lopussa Suomen Judoliiton valmennuspäällikön työt, liiton hallitus kokoontui 27.6.2023 päättämään tehtävän jatkamisesta

https://judo.fi/2023/06/jaana-jokinen-jattaa-judoliiton-valmennuspaallikon-tehtavat/

Valmennusvaliokunta oli käsitellyt asiaa kokouksessaan 20.6.2023 ja todennut seuraavaa:

Valmennuspäällikön toimenkuvan täyttämisessä tulee edetä nopealla aikataululla Jaana Jokisen aloittaessa uudessa tehtävässä 1.10. ja toimenpiteisiin tehtävän täyttämiseksi kannattaa ryhtyä välittömästi toiminnan sujuvan jatkuvuuden turvaamiseksi.

Hallitus kuuli asiasta myös valmentajien ja taustahenkilöiden mielipiteitä, joissa todettiin mm. että Pariisin olympialaisiin on vuosi aikaa, joten valmennuksen suhteen ollaan kriittisessä tilanteessa, kun olympiakarsintapisteiden loppukiri on alkanut. Valmennuksen tukemisen opetteluun sekä uuden henkilön rekrytointiin ei tässä kohtaa olisi liikaa aikaa.

Hallitus totesi, että tehtävän pystyy ottamaan suoraan vastaan ainoastaan Otto Favén, joka hoiti mallikkaasti valmennuspäällikön tehtävää Jaanan vanhempainvapaan ajan 1.8.2021 – 18.3.2022. Näin ollen uutta henkilöä ei tarvitse alkaa opastamaan kuinka yhteistyö toimii mm. valmentajien, Urhean, Olympiakomitean, Opetus- ja kulttuuriministeriön, Pajulahden ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Oton kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen hallitus päätti tehdä hänen kanssaan määräaikaisen sopimuksen 1.8.2023-31.12.2024, josta elo-syyskuu 2023 menee hoitaessa järjestöpäällikölle kuuluneita juoksevia asioita ja lokakuusta alkaen valmennuspäällikön tehtäviä. Määräaikainen sopimus sen vuoksi, että tämän jälkeen alkaa uusi olympiadi, johon liittyy muitakin organisoinnin järjestelyjä sekä rahoituksen ja toimenkuvien tarkastelua.

Lisätietoja saa puheenjohtajalta.