Seurojen vuosi-ilmoitus vuodelta 2021

Seurojen vuosi-ilmoituksessa ilmoitetaan seurojen toiminnasta liitolle. Liitto kerää tiedot omiin hakemuksiin ja toimintaan.

Asiakirja on myös erittäin tärkeä dokumentti koskien vuosikokousten äänimääriä. Lomakkeen kysymykset pohjautuvat Opetus- ja kulttuuriministeriön haku- ja raportointivaatimuksiin sekä Judoliiton omiin tarpeisiin. Lomakkeessa on myös kysymys seuran valtuuttamista graduoijista vuodelle 2022.

Vuosi-ilmoituslomake 2021 toiminnasta
Judoliiton hallituksen päätöksen mukaisesti liiton jäsenseuran tulee täyttää ja palauttaa vuosi-ilmoituslomake 2021 viimeistään 31.3.2021 klo 24:00.

Judoliiton sääntöjen mukaan
11§: Liitto kerää tietoja jäsenseurojen toiminnasta vuosittain vuosi-ilmoituksella. Vuosi-ilmoituksessa kysytään jäsenseuran yhteystiedot sekä muita Liiton toiminnan kehittämisen kannalta tärkeitä tietoja, joista päättää Liiton hallitus. Jäsenseuralla on velvollisuus palauttaa vuosi-ilmoitus Liittoon hallituksen päättämään määräaikaan mennessä.

12§: Jäsenseuralla, joka ei ole määräpäivään mennessä palauttanut vuosi-ilmoituslomaketta, on vuosikokouksissa yksi ääni.

Vuoden 2021 seuran valtuuttamat graduoijat
Lomakkeella kysytään myös seuran valtuuttamien seura- ja kurssigraduoijien nimet vuosittain.  Henkilön graduoijaoikeus on voimassa, kun valtuutuksen lisäksi jäsenyys on voimassa oleva ja graduointikoulutus on suoritettu 2019 tai myöhemmin. Tarkemmin graduointioikeuksista judo.fi.

Seuran laskutusosoite
Jos seuranne laskutusosoitteeseen on tullut tai tulee muutoksia, tulee se ilmoittaa erikseen toimisto at judoliitto.fi sähköpostiin.

Seurojen yhteystietojen päivitys

​Seuranne yhteystiedot Judoliiton kotisivuilla päivitetään Yhdistystieto -palvelun kautta. Lue ohje klikkaamalla tästä. Muistathan päivittää seuran tiedot myös Yhdistysrekisteriin.

Vuosi-ilmoitukseen pääset tästä linkistä >>>