VIELÄ EHTII HAKEA – SEURATUKIEN HAKUAIKA MARRASKUUN LOPPUUN!

Nyt kannattaa kerätä oman judoseuran aktiivit tai laajempi alueen toimijajoukko yhteen ja miettiä, miten saadaan judolle lisää toimintamahdollisuuksia omalla paikkakunnalla tai alueella.

Koronapandemia on vienyt mukanaan osan nuorista harrastajista ja nyt on mahdollisuus miettiä uudenlaisia toimintatapoja, testata pilottimalleja ja luoda matalan kynnyksen kokeiluja judokasvatustyölle esim. päiväkodeissa, kouluissa, työpaikoilla tai muiden lajien oheisharjoittelun tukena, yhteistyössä kansalaisopistojen tai muiden järjestöjen kanssa. Hankkeen suunnitteluvaiheessa ei tarvitse lopputuloksen olla tiedossa, vaan rahoitusta voi hakea myös uusien toimintamallien etsimiseen ja esimerkiksi saavutettavuuden parantamiseen. Tällöin voitte kokeilla viedä judoa esim. sinne, missä ihmiset ovat ja saada esim. uusien toimintakonseptien testaamista varten taloudellista tukea. Yhteistyössä on voimaa, joten seurojen kannattaa hyödyntää oman alueensa seurayhteistyön mahdollisuuksia jakaen myös osan hankevastuuta, vaikka yhden judoseuroista tulee olla päähakijana. Hanketukipäätökset tulevat huhtikuussa 2022, joten rahoitus on hyödynnettävissä kesätoiminnasta alkaen ja uuden jäsenkauden alkaessa syksyllä 2022. Judoliitto kannustaa judoseuroja hakemaan tukea oman toimintansa kehittämiseen yksin tai yhdessä muiden alueiden seurojen kanssa.

Kannattaa tutustua Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratuen myöntöperusteisiin ja pyytää sparrasapua Judoliiton koulutus- ja nuorisopäällikkö Katri Forssellilta. Hän auttaa tarvittaessa hakemusten kanssa samoin kuin alueelliset liikuntajärjestöt. Katso täältä, mihin alueeseen oma judoseurasi kuulu.

Tuore esimerkki tältä vuodelta on, että Pirkanmaalla saatiin aloitettua keväällä kolmen judoseuran yhteishanke (Lempäälä, Tampere ja Nokia) aluetoiminnan kehittämiseen. Hankkeen aikana pilotoidaan esimerkiksi Judolähettiläs -koulutus, jossa lapset ohjaavat koulun liikuntatunneilla judollisia harjoituksia. Palaute on ollut innostavaa. Hankkeeseen liittyy myös tuomari- ja valmentajakoulutusta, jonka toteuttamiseen rahoitusta käytetään. Tavoitteena on kehittää seurojen yhteistyötä, jotta uusia ja olemassa olevia jäseniä voidaan palvella yhdessä entistä paremmin ja saadaan sitoutettua judokoita pitkäjänteiseen seuratoiminnan kehittämiseen.  Voit lukea hankkeesta lisää täältä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratoiminnan kehittämistuen tavoitteet

Seuratuen tavoitteena on edistää matalan harrastuskynnyksen toimintaa lasten ja nuorten liikunnassa, kokeilla innovatiivisia toimintamalleja, lisätä toimintaan monipuolisuutta esimerkiksi uusien lajien kautta tai kehittää lajitoiminnan sisällä harrastustoimintaa. Seuratuen avulla voidaan myös vahvistaa toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä, sekä tukea vapaaehtoistyötä.

Seuratuella voidaan ennaltaehkäistä liikuntaharrastuksen lopettamista pitämällä nuoret mukana toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja seuratoimijoina.

Avustuksella edistetään valtion vuoden 2022 talousarvioesitykseen sisältyvää ministeriön strategista tavoitetta liikunnan aktiivisesta ja osallistavasta kansalaistoiminnasta, jossa painopisteenä ovat erityisesti lapset ja nuoret. Lisäksi avustuksella edistetään hallitusohjelman kirjausta ja toimeenpannaan liikuntapoliittisen selonteon tavoitetta käyttää seuratukea myös vähävaraisten perheiden liikuntaharrastusten tukemiseen.

Tuettavien hankkeiden tulee toteuttaa yhtä tai useampaa seuraavista alatavoitteista:

  1. lisätä lasten ja nuorten harrastajamääriä ja/tai –ryhmiä seurassa
  2. mahdollistaa liikunnan monipuolinen harrastaminen
  3. edistää yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja saavutettavia liikunnan harrastusmahdollisuuksia
  4. hillitä harrastamisen kustannuksia ja osallistumismaksuja lasten ja nuorten liikunnassa
  5. ehkäistä liikunnasta luopumista eli drop outia pitämällä nuoret mukana toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja seuratoimijoina
  6. lisätä lasten ja nuorten äänen kuulumista seuratoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä
  7. tukea vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikuntaharrastusta
  8. edistää liikunnallisen elämäntavan omaksumista ohjatun seuratoiminnan kautta
  9. edistää koko perheen liikkumista (perheliikunta)
  10. mahdollistaa syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten harrastaminen urheiluseurassa
  11. edistää maahanmuuttajalasten kotoutumista liikunnan avulla
  12. edistää erityistä tukea tarvitsevien lasten osallistumista seuratoimintaan
  13. vahvistaa yhteisöllisyyttä ja lisätä vapaaehtoistoimintaa, sekä lisätä osaamista
  14. edistää monipuolista ja laadukasta seuratoimintaa (ml. johtaminen, hallinto)
  15. kehittää innovatiivisia ja uudenlaisia toimintamalleja

Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratoiminnan kehittämistuen hakuaika on marraskuu 2021. Seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoitettu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen.

Lisätietoja opetus- ja kulttuuriministeriön sivulta täältä.

Seuratoiminnan kehittämistukea hakevien seurojen kannattaa hyödyntää oman alueensa Liikunnan aluejärjestön asiantuntijoiden ja Judoliiton seurakehittäjän Katri Forssellin sparrausapua hakemuksen työstössä.

Liikunnan aluejärjestöt järjestävät Teamsilla seuratuki-infoja, joihin jokaisen seuran, joka tuen hakemista miettii, on syytä osallistua. Infojen ajankohdat löytyvät täältä. Infotilaisuudet ovat loistavia mahdollisuus kysyä tarkennettua tietoa hakuprosessista tai yleisesti seuratuesta. Marraskuussa on vielä muutamalla alueella seuratuki-infoja, joihin voi osallistua.

Infoissa käsitellään mm. seuraavia asioita:

  • Hankkeen tavoitteet
  • Millainen on hyvä hanke?
  • Hyväksyttävät hankekulut
  • Hankehakemusten käsittelyprosessi

Katri Forssell

Ota yhteyttä Katriin:

Katri Forssell

Koulutus- ja nuorisopäällikkö

Suomen Judoliitto

katri.forssell@judoliitto.fi

+358 50 322 6090