KOKOUSKUTSU

Suomen Judoliitto ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään Helsingissä 20.11.2021.

Kokousaika: Lauantaina 20.11.2021 klo 13 – lounas tarjolla kokousvieraille klo 12-13, valtakirjojen tarkastus alkaa klo 12.30.

Kokouspaikka: Hotelli Radisson Blu Royal, Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi:
– kurinpitovaliokunnan säännöt vs. vakavia eettisiä rikkomuksia koskevat kurinpitomääräykset
– kamppailulajiliittojen yhteisten kurinpitosääntöjen muutos
– liiton kansainvälinen strategia
– esitellään syksyn markkinointikampanjan tuloksia sekä Urhean-tilannekatsaus ja Suomisportin jäsenmäärän kehitys ja tilannekatsaus

Pääset kokousaineistoon suoraan tästä linkistä.

Erityistä huomioitavaa koronapandemiasta johtuen:

Kokous järjestetään ns. hybridikokouksena, jolloin kokoukseen voi osallistua joko paikan päällä tai etänä. (Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi 5§ 375/2021).
Paikan päälle osallistumisessa noudatetaan vallitsevia viranomaismääräyksiä ja henkilömäärää tarvittaessa joudutaan rajoittamaan. Kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen viimeistään keskiviikkona 10.11.2021. Tämän jälkeen tulleita ilmoittautumisia ei oteta huomioon. Ilmoittautumisvaatimus on ehdoton, jotta järjestäjille jää aikaa tehdä turvalliset kokousjärjestelyt ja lähettää ilmoittautuneille tarvittavat linkit.

Ilmoittautumisen yhteydessä jäsenen tai hänen edustajansa on viimeistään keskiviikkona 10.11.2021:

  • toimitettava valtakirjansa skannattuna osoitteeseen toimisto@judoliitto.fi
  • Ilmoitettava osallistuuko paikanpäällä vai etänä
  • sitovasti ilmoitettava se sähköposti, johon hänelle voidaan kokouksen aikana lähettää kokouksen äänestyksiin liittyviä linkkejä sekä
  • ilmoitettava se puhelinnumero, josta on tavoitettavissa kokouksen aikana
  • ilmoitettava muut mahdolliset jäsenseuransa osallistujat

12. Liiton päätöksenteko

Liiton päätösvaltaa käyttää Liiton kokous. Jäsenseura voi valtuuttaa käyttämään äänivaltaansa yhden täysivaltaisen luonnollisen henkilön, paitsi toisen jäsenseuran hallituksen tai johtokunnan jäsentä. Jokainen liiton jäsenseura on oikeutettu lähettämään valtakirjalla kokouksiin yhden äänivaltaisen edustajan lisäksi muita osallistujia, joilla on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Esa Niemi                                                 Tero Rönkkö
Puheenjohtaja                                         Varapuheenjohtaja