Valmennuksen Teams tapaaminen järjestetään 30.9 klo 19:00 alkaen

Aikaisemmin Teams tapaamisia on järjestetty ikäluokkakohtaisesti. Nyt käydään samassa tapaamisessa läpi alle 18-vuotiaista alkaen kaikkien ikäluokkien ajankohtaiset valmennusta koskevat, ajankohtaiset asiat.

Alustus: Otto Favén

Alle 18-vuotiaat: Eetu Laamanen
Alle 21-vuotiaat: Markus Pekkola

Aikuiset: Rok Draksic

Huomioikaa että tapaaminen on suunnattu ennen kaikkea valmentajille, joilla on henkilökohtaisia valmennettavia ikäluokissa. Alle 18-vuotiaissa osallistua voi kuitenkin valmentajan sijasta huoltaja, mikäli valmentaja on estynyt osallistumasta.

Voit liittyä allaolevasta linkistä tapahtumaan:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTU3MzZkNjMtNDc2My00NTE5LWFlMDMtYzU3NmZkYzNhNGIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a8724549-2264-470a-8f7a-77a2487bc958%22%2c%22Oid%22%3a%2216af657f-8bb2-4d75-a65a-c90cba9d6fc8%22%7d