Seuratoimijapäiviltä uusia ideoita jäsenhankintaan ja aikuisliikunnan kehittämiseen

Seuratoimintaa kehitettiin Judoliiton Seurajohtaja- ja seuratoimijapäivillä 4.-5.9.2021 Porvoossa korona-ajan ensimmäisessä live-tapaamisessa pandemiarajoitukset huomioiden. Noin 25 seurojen judoaktiivia 15 eri seurasta kokoontui tekemään töitä tatamilla ja työpajoissa heti kauden alussa. Kaksipäiväinen tapahtuma alkoi Porvoon Shirokawan salilta lauantaipäivänä, josta siirryttiin illaksi ja sunnuntaiksi Haikon Kartanoon. Sunnuntaina myös Judoliiton hallitus kokousti omassa tilassaan.

Seuratoimijapäivien kaksi pääteemaa olivat uusjäsenhankinta ja aikuisliikunnan kehittäminen. Lauantaina asiaa tutkimusten valossa avasi Olympiakomitean seuratoiminnan asiantuntija Ulla Nykänen, joka kertoi tilastotietoa ja perusteluja siitä, miksi aikuisliikuntaan olisi syytä panostaa ja miten liikunta- ja urheiluseurat ovat huomioineet aikuisliikkujat palveluiden ja tuotteiden tarjonnassa. Kuultiin myös vinkkejä siitä, miten eri lajien seurat ovat saaneet aikuisliikuntaan panostamalla rahaa mm. palkattua lapsille ja nuorille kilpavalmentajia molempien ryhmien jäsenmäärän kasvaessa. Koulutuspäällikkö Katri Forssell esitteli myös lukuja, havainnollistaen, mitä seurojen jäsenmäärien 10 000 tavoite tarkoittaa keskimääräisinä harrastajamäärinä seuroissa. Lue lisää Olympiakomitean aikuisliikunnan materiaaleista täältä.

FitJudoa Shirokawan tatamilla 

FitJudoLauantaina allekirjoitettiin myös yhteistyösopimus FitJudo-konseptista Judoliiton ja Jari Pylvänäisen kesken, joka on kehittänyt uudenlaisen judoharjoitusmetodin erityisesti aikuisharrastajia ja uusjäsenhankintaa varten. FitJudon jälkeen kynnys siirtyä peruskurssille madaltuu ja judoa voivat turvallisesti harjoitella myös esimerkiksi junioreiden vanhemmat, joille halutaan tarjota osallistumismahdollisuuksia seuratoimintaan. Konsepti perustuu kehon ja mielen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, jossa harjoitellaan judoliikkein lajiominaisuuksia, kuntoa, liikkuvuutta ja tasapainoa pääosin omaa kehonpainoa hyödyntäen ja asteittain kamppailullisuutta kehittäen. Joustavuuden periaatetta pääsivät kokeilemaan myös päivien osallistujat yhdessä ennen siirtymistä Haikon kartanon jatko-ohjelmaan. Sunnuntaina judoseurojen aktiivit jatkoivat syventymistä aikuisjudoon työpajatyöskentelyllä. Lue lisää FitJudosta täältä.

Uusjäsenhankinnan mahdollisuuksia ja hyviä käytänteitä

Lauantaina viestintä- ja markkinointivaliokunnan puheenjohtaja kertoi tietoiskussaan Aloita judo – löydä seurasi -kampanjasta, jonka avulla Judoliitto panosti vahvasti seurojen jäsenhankinnan tukemiseen. Tulokset ovat lupaavia. Kampanjan videot ovat saaneet lähes 300 000 katselukertaa ja uudet judo.fi -on löydetty. Judoseurat ovat osanneet hyödyntää Sahan tekemään materiaalia vaihtelevalla tavalla ja aiheesta hyviä käytännön esimerkkejä kertoi sunnuntaina Tampereen Judon puheenjohtaja Antti Torkko.

Seurojen välistä yhteistyötä tiivistetään

Porvoossa odotukset kohdistuivat jälleennäkemisen myötä yhteistyömahdollisuuksiin, joita ideoitiinkin päivien aikana monia. Keskusteltiin aluetoiminnasta, mutta myös siitä, miten hyviä kokemuksia on tärkeää jakaa ja kertoa esimerkiksi erilaisten hankemuotojen rahoitusvaihtoehtojen löytämisestä monipuoliseen judotoimintaan. Kaikki mukana olleet totesivat, että jatkossa halutaan tapahtumaan lisää judoseuroja, vaikka ennätysjoukko olikin koolla pandemiasta huolimatta. Yhteinen tahto viedä judoa ja kehittää seuratoimintaa synnytti lukuisia innostuneita keskusteluja, joiden tulokset ovat nähtävillä seurojen arkityön lisäksi varmasti yhteisleireillä, salikisoissa ja muissa tapahtumissa, joissa myös aikuisjudokat ja judon pariin tulevat aikuiset entistä paremmin tunnistetaan ja otetaan mukaan seuratoimintaan.

Lue lisää Porvoon kuulumisia Judolehden jutusta.