KOKOUSKUTSU

Suomen Judoliitto ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään Tampereella 16.4.2023.

Kokousaika: Sunnuntai 16.4.2023 kello 13.30. Valtakirjojen tarkastus aloitetaan kello 13.00.

Kokouspaikka: Varalan Urheiluopisto, Varalankatu 36, 33240 Tampere

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä valitaan kamppailulajien yhteisen kurinpitovaliokunnan jäsenet vuosille 2023-2024.

Jäsen voi käyttää jäsenoikeuksiaan sääntöjen mukaan.

Mahdollisissa äänestyksissä kaikki viralliset kokousedustajat käyttävät sähköistä äänestysjärjestelmää. Tämä johdosta kokousedustajilla tulee kokouksen aikana olla käytössä laite, josta he pääsevät sähköpostiinsa.

Kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen kevätkokoukseen viimeistään perjantaina 7.4.2023. Tämän jälkeen tulleita ilmoittautumisia ei oteta huomioon. Ilmoittautumisvaatimus on ehdoton, jotta järjestäjille jää aikaa tehdä paikan päällä turvalliset kokousjärjestelyt ja lähettää ilmoittautuneille tarvittavat linkit.

Ilmoittautumisen yhteydessä jäsenen tai hänen edustajansa on perjantaina 7.4.2023 mennessä:

  • toimitettava valtakirjansa skannattuna osoitteeseen toimisto@judo.fi
  • sitovasti ilmoitettava osallistuuko kokoukseen paikan päällä vai etäyhteydellä
  • sitovasti ilmoitettava se sähköposti, johon hänelle voidaan kokouksen aikana lähettää kokouksen äänestyksiin liittyviä linkkejä sekä etäosallistujille tarvittavat linkit, sekä
  • ilmoitettava se puhelinnumero, josta tavoitettavissa kokouksen aikana

Tarkempi ohjeistus äänestysjärjestelmän käytöstä lähetetään ilmoittautumisajan sulkeuduttua ilmoittautuneille.

 

Esa Niemi                                   Juha Vuorela

Puheenjohtaja                          Järjestöpäällikkö

Kevätkokous 2023 kutsu

Kevätkokous 2023 esityslista

Toimintakertomus 2022

Tilinpäätös (SUOMEN JUDOLIITTO RY)

Valtakirja kevätkokous 2023

Tilintarkastuskertomus 2022 – Suomen Judoliitto ry

Seurojen-aanimaarat kevätkokous 2023