Seurojen vuosi-ilmoituksessa ilmoitetaan seurojen toiminnasta liitolle. Liitto kerää tiedot omiin hakemuksiin ja toimintaan. 

Asiakirja on myös erittäin tärkeä dokumentti koskien vuosikokousten äänimääriä. Lomakkeen kysymykset pohjautuvat Opetus- ja kulttuuriministeriön haku- ja raportointivaatimuksiin sekä Judoliiton omiin tarpeisiin. Lomakkeessa on myös kysymys seuran valtuuttamista graduoijista vuodelle 2023 

Vuosi-ilmoituslomake 2022 toiminnasta
Judoliiton hallituksen päätöksen mukaisesti liiton jäsenseuran tulee täyttää ja palauttaa vuosi-ilmoituslomake 2022 viimeistään 31.3.2023 klo 24:00. 

Judoliiton sääntöjen mukaan
11§: Liitto kerää tietoja jäsenseurojen toiminnasta vuosittain vuosi-ilmoituksella. Vuosi-ilmoituksessa kysytään jäsenseuran yhteystiedot sekä muita Liiton toiminnan kehittämisen kannalta tärkeitä tietoja, joista päättää Liiton hallitus. Jäsenseuralla on velvollisuus palauttaa vuosi-ilmoitus Liittoon hallituksen päättämään määräaikaan mennessä. 

12§: Jäsenseuralla, joka ei ole määräpäivään mennessä palauttanut vuosi-ilmoituslomaketta, on vuosikokouksissa yksi ääni. 

Vuoden 2023 seuran valtuuttamat graduoijat
Lomakkeella kysytään myös seuran valtuuttamien seura- ja kurssigraduoijien nimet vuosittain.  Henkilön graduoijaoikeus on voimassa, kun valtuutuksen lisäksi jäsenyys on voimassa oleva ja graduointikoulutus on suoritettu 2020 tai myöhemmin. Tarkemmin graduointioikeuksista Vyökoekomission sivuilla täällä. 

Seuran laskutusosoite
Jos seuranne laskutusosoitteeseen on tullut tai tulee muutoksia, tulee se ilmoittaa erikseen toimisto at judo.fi sähköpostiin. 

 

Vuosi-ilmoitukseen pääset tästä linkistä. Vuosi-ilmoituksessa olevat kysymykset näet täältä: Judoliiton vuosi-ilmoituksen 2022 kysymykset.