Kansainvälisen judoliiton judon maailman kiertueen vuoden päätösturnaus Masters pidettiin tänä vuonna Israelissa Jerusalemissa. Suomesta paikalla olivat allekirjoittanut tuomarina, Martti Puumalainen ottelijana ja Rok Draksic valmentajana.

Kisan tuomaripalaverissa käsiteltiin seuraavia asioita:

  1. Otteettomuudesta julistettavassa shidossa ei voida sanoa tarkkaa aikaa, jolloin rangaistus tulee viimeistään antaa. Normaalisti se on noin 5-10 sekuntia kuitenkin.
  2. Ottelija saa rikkoa vastustajansa otteen laillisilla tavoilla, mikäli säilyttää otteensa vastustajassaan. Mikäli ote irtoaa vastustajasta, tulee tästä rangaista shidolla.
  3. Yliastujalle annetaan käytännössä aina yliastumisesta varoitus. Ottelijahan saa työntää toista ottelijaa ottelualueella ja on vain ottelijan huonoutta, jos hän joutuu työnnön takia ottelualueelta ulos. Ylityöntämisestä rangaistaan käytännössä ainoastaan, jos työntäjä on todella etukenoasennossa työntäessään.
  4. Valehyökkäyksen tunnistaa siitä, ettei uken tarvitse reagoida torin hyökkäykseen. Tästä ottelijaa rangaistaan shidolla.

Ottelupäivien kuluessa annettuja ohjeita:

  1. Varoituksia pitää antaa tasaisesti.
  2. Mikäli tori ottaa dojimen eli jalkasakset pelkästä uken päästä, pitää tuomarin komentaa napakasti mate ja rangaista jalkasaksien ottajaa shidolla.
  3. Ottelijoiden on annettava otella myös Ne-wazassa, eikä komentaa matea liian aikaisin.
  4. Mikäli tuomari näyttää TV-merkkiä, saa ottelua jatkaa vasta, kun tuomarille annetaan lupa jatkaa ottelua.
  5. Mikäli ottelijat ajautuvat pystytilanteessa ottelualueen ulkopuolelle, on mattotuomarin komennettava mate noin kahden metrin ylityksen jälkeen. Mikäli heitto tapahtuu tämän jälkeen, arvioivat videotarkkailijat vaikuttiko mate esimerkiksi tilanteen jatkumiseen heittoon saakka.

Tuomarointianalyysi

Tuomaroinnissani jäi paljon parannettavaa, sillä jouduin muuttamaan alastulojulistuksiani luvattoman monta kertaa. Vaikka asetin tavoitteekseni etäisyyden pitämisen ottelijoihin, niin silti he onnistuivat yllättämään minut kulmaushässäköissä, enkä ehtinyt heidän altaan pois riittävän nopeasti ja jouduin arvioimaan alastulot ylhäältäpäin. Siitä näkövinkkelistä olisi kannattanut jättää alastulot arvioimatta kokonaan. Nyt julistin wazareja, jotka sitten pyydettiin perumaan. Jouduin myös muuttamaan yhden ipponin sukellus-hansokuksi. Minun olisi pitänyt jättää epävarmoissa tilanteissa pisteet antamatta, mutta yritin ajaa niitä itsevarmana läpi huonoin tuloksin. Minun olisi pitänyt myös valmistautua kisaan paremmin tuomitsemalla oikeita kovatasoisia otteluita, tuomitsemalla enemmän otteluita videolta ja analysoimalla enemmän videoklippejä.

Onnea ja menestystä uudelle vuodelle

terveisin,
Veli-Matti Karinkanta
Olympiatuomari