Tikkurilan Judokat on vuodesta 1992 lähtien ollut Sinettiseura ja vuodesta 2018 lähtien lasten ja nuorten Tähtiseura. Samurai Cupissa Lempäälän Ideaparkin Bläk Boks -areenalla 22.1.2022 seuralle luovutettiin toisena judoseurana myös aikuisliikunnan Tähtimerkki. Ensimmäisenä myönnettiin vuonna 2020 Oulun Judokerholle. Tähtimerkin luovutti Judoliiton koulutus- ja seurakehityspäällikkö Katri Forssell ja puheenjohtaja Esa Niemi. Merkin vastaanottivat seuran junnukilpailijoiden valmentajinakin tapahtumassa toimineet Kati Pitkänen ja Heli Vartiainen.

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen, liikunnan aluejärjestöjen ja urheiluseurojen yhteinen laatuohjelma, joka tukee laadukasta urheiluseuratoimintaa.​ Ohjelma tarjoaa seuroille erilaisia työkaluja ja asiantuntijoiden apua seuran itsearviointiin ja auditointiin sekä helppokäyttöisen Tähtiseura-verkkopalvelun Suomisportissa.

Tähtiseurat

Lasten ja nuorten sekä aikuisten osa-alueen laatutekijät auditoitiin kahdessa etänä järjestetyssä tilaisuudessa joulukuussa 2021 ja tammikuussa 2022. Auditoijina toimivat Judoliitosta Katri Forssell ja Otto Favén sekä Olympiakomiteasta Eija Alaja. Seurasta oli mukana auditoinneissa toiminnanjohtaja Janne Rissasen ja nuorisopäällikön Riia Turpelan lisäksi hallituksen edustajat sekä useita seuratoimijoita. Auditoijat olivat etukäteen perehtyneet erilaisten dokumenttien ja seuran itsearvioinnin perusteella seuran toimintaan ja auditoinneissa varmistuttiin siitä, että seuran toiminta vastaa lasten, nuorten ja aikuisten laatutekijöitä. Auditoinneissa käytiin monipuolista keskustelua sekä tunnistettiin seuran vahvuuksia ja kehittämiskohteita.

Haastateltavaksi suostunut Tikkurilan Judokoiden toiminnanjohtaja Janne Rissanen on tyytyväinen lasten ja nuorten Tähtimerkin uusimisesta sekä uudesta aikuisliikunnan Tähtimerkistä.

Mitä Tähtiseurana oleminen merkitsee teille?

”Tähtiseura-status on Tikkurilan Judokoille ylpeyden aihe. Olemme olleet pitkään jäsenmäärällisesti maan isoimpia judoseuroja ja meidän keskeisiin arvoihimme kuuluu seuratoiminnan tekeminen mahdollisimman laadukkaasti. Aikuisliikunnan tähtiseuramerkin ansaitsemisella on meille erityinen merkitys siinä mielessä, että niin ikään keskeisiin arvoihimme kuuluu myös toimintamuotojen monipuolisuus: etenkin aikuisliikunnan alueella meillä on jo pitkään ollut tavallisen kuntojudon lisäksi muitakin toimintamuotoja.”

Mitä hyviä ja huonoja puolia Tähtiseura-ohjelmassa on?

”Tähtiseuraohjelma on korvaamaton työkalu seuroille, joilla on kasvu- tai laatutavoitteita. Mikään pakko tähtiseuratielle ei ole lähteä, sillä toiminnan tulee olla jokaisen urheiluseuran kohdalla jäsenten ja heidän intressiensä näköistä. Yhdestä paikasta löytyvät, kaikkien seurojen vapaassa käytössä olevat laatutekijät ja työkalut auttavat seuratoiminnan kehittämisessä, mistä syystä suosittelisin Tähtiseura-ohjelmaa kyllä kaikille kehittämiseen suuntautuneille seuroille. Vaarana tietysti usein on, että Tähtiseura-prosessi nähdään puuduttavana ”suorituksena”. Itsearviointiprosessia ei todellakaan kannata tehdä pelkästään ”pakkopullana” tähtiseuramerkin saavuttamiseksi, sillä silloin jää helposti hyödyntämättä esimerkiksi laadukkaat oppaat ja materiaalit. Tähtimerkillä seuratoimintaa ei itsessään pyöritetä.”

Miksi päätitte tavoitella aikuisliikunnan Tähtimerkkiä?

”Syksyn 2021 auditointiprosessin lähtökohtana oli lasten ja nuorten Tähtimerkin uudelleenauditointi, joka oli viivästynyt jo koronan takia jonkin verran. Hallituksemme päätti, että nyt oli oikea aika hakea myös aikuisliikunnan tähtiseuramerkkiä, sillä koimme että toimintamme jotakuinkin vastasi jo aikuisliikunnan laatutekijöitä. Tämän lisäksi muun muassa muissakin judoseuroissa kokeilussa olleet Fitjudo-harjoitukset lisäsivät entisestään tarjontaa aikuisille.”

Millainen kehittämistiimi seurassa on?

”Itsearviointia hoitaneeseen ydintiimiin kuului meillä seuran tähtiseuravastaava ja seuran puheenjohtaja sekä toiminnanjohtaja ja seuratoiminnan kehittämishankkeen puitteissa palkattu nuorisopäällikkö. Itsearvioinnin loppusuoralla ja auditointitilaisuuksissa tiimiin liittyi aktiivisimpia ohjaajia, hallituksen jäsenet sekä joitakin henkilökohtaisesti mukaan pyydettyjä seuran jäseniä. Toisessa auditointitilaisuudessa tammikuun puolella mukana oli laajemmin seuran jäseniä.

Jos tekisimme tässä kohtaa jotain toisin tähän syksyn 2021 auditointiin liittyen, niin olisimme ehkä pyytäneet ydintiimiin mukaan yhden uuden vähemmän seuran ydinporukassa mukana olleen potentiaalisen tulevaisuuden seuratoimijan. Auditointiin liittyvää itsearviointia parempaa perehdytystä seuran toimintaan kokonaisuutena tuskin voi saada. Muistetaan tämä tulevissa uudelleenauditoinneissa ja olkoon myös vinkkinä muille seuroille!”

Mitkä ovat Tikkurilan Judoseuran vahvuudet ja millaisia haasteita teillä on toiminnassanne?

”Tikkurilan Judokoiden erityispiirteisiin kuuluu suomalaisella judokentällä verrattain suuren jäsenmäärän lisäksi muun muassa se, että meillä on jo pitkään ollut palkattu toiminnanjohtaja pyörittämässä päivittäistä toimintaa. Olemme päättäneet lähteä ammattimaistumisen tielle, mikä ei tarkoita ainoastaan asioiden hoitamista palkattujen toimihenkilöiden avustuksella, vaan myös toiminnan laatuun panostamista laajalla rintamalla. Rakkaudesta lajiin toimintaa toteuttavat ovat kokeneet meillä mielekkääksi sen, että puitteet toiminnan toteuttamiselle ovat mahdollisimman hyvässä kunnossa. Hyvät puitteet ovat fasilitoineet ja kannustaneet ihmisiä kehittämään osaamistaan ja pyrkimään myös vapaaehtoistoiminnassa hyviin tuloksiin. Meillä on ohjaamiseen ja valmennukseen uskomattoman sitoutunutta porukkaa seurassa. Jotain tästä kielii esimerkiksi se, että meillä on jäsenistössä tulevaisuuden toivojen Artur Kanevetsin ja Tiia Uusitalon suoritettua mustat vyönsä joulukuussa nykyisellään 30 Dan-arvoista judokaa seurassa.

Hyviä puitteita meillä varjostaa kuitenkin hieman keskinkertaiset harjoitustilat kaupungin omistamissa kunnallisissa tiloissa. Vuoro- ja harjoitustilaresurssit ovat kaventuneet meillä ajan mittaan huomattavalla tavalla ja tämä muodostaa meille suuren ”taklattavan” haasteen jatkossa.”

Miten kuuntelette ja osallistatte jäsenistöä tuomaan ajatuksiaan ja näkemyksiään esille?

Vuoden 2021 aikana osallistimme jäsenistöämme seuratoimintaan koronan aiheuttamista esteistäkin huolimatta monipuolisesti. Useimpiin seuratoiminnan kehittämiseen liittyviin tilaisuuksiin on meillä jäsenistöllemme avoimet ovet. Kehitimme muun muassa syyskokouksessa esiteltyä ja hyväksyttyä seuran uutta strategiaa vuosille 2021-2024 keväällä Microsoft Teams -kokouksina toteutetuissa strategiailloissa.

Ohjaamiseen tavalla tai toisella sitoutuneet jäsenet kokoontuvat meillä myös useimmiten vähintään kerran keväässä / syksyssä ohjaajien palaveriin, jossa vaihdetaan huolia ja ajatuksia sekä suunnitellaan tulevaa ohjaajien, toimihenkilöiden ja joskus myös hallituksen jäsenten kesken. Olemme järjestäneet kausittain myös vanhempainvartteja, joissa lasten ja nuorten vanhemmat ovat voineet tuoda esille huoliaan. Teemme myös palautekyselyt jäsenistölle vuosittain.”

Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia seuralla on?

”Meille, kuten lähestulkoon joka ikiselle urheiluseuralle Suomessa, korona on ehtinyt laittaa monen monta kapulaa rattaisiin viimeisen kahden vuoden aikana. Nykyisen strategiakautemme aikana päätavoitteenamme on saada toiminta määrällisin mittarein takaisin tasolle, jossa olimme ennen pandemian alkua. Se ei tule onnistumaan helposti, vaan vaatii määrätietoista työtä sekä toiminnan markkinoinnin että ydintoiminnan toteuttamisen alueilla.

Seuran harjoitusolosuhteet ja mahdolliset judon kansalliset ja kansainväliset tapahtumat ovat lisäksi asioita, joihin panostamme tulevaisuudessa pitkällä tähtäimellä, kun seuran taloudelliset toimintaedellytykset on saatu tasapainoon. Nuorten osallistaminen toiminnassa on myös tärkeä tavoite, jossa olemme kyllä ottaneet jo suuria harppauksia eteenpäin.”

Mitä terveisiä lähettäisitte muille seuroille, jotka haluavat kehittää seuransa toimintaa ja kenties tavoitella Tähtiseura-statusta?

”Suosittelen Tähtiseura-ohjelmaa kaikille seuroille, jotka pyrkivät kasvamaan ja kehittymään. Valmis Tähtiseura ei prosessin alkuvaiheessa tarvitse olla, vaan ohjelman työkalut auttavat sellaiseksi pääsemisessä. Tähtiseura-verkkopalvelusta löytyvät materiaalit ja laatutekijät (johtaminen & hallinto, urheilutoiminta, seuran ihmiset, aineelliset resurssit) sisältävät kirjaimellisesti seuratoiminnan asiantuntijoiden valikoimat parhaat käytännöt ja keskeiset menestystekijät menestyksekkään seuratoiminnan aikaansaamiseksi. Tämä ”tislautunut” tieto kannattaa ehdottomasti käyttää hyväksi, sillä siitä ammentamalla ei voi kulkea harhaan.”

Tähituseura-ohjelmasta lisätietoa Olympiakomitean sivuilla ja Judoliiton sivuilla.

Tikkurilan Judokoiden auditointitilaisuus joulukuussa 2021.