Lauantaina 18.11.2023 klo 10 alkaen pidettiin Meido-Kanin Mekaanikonkadun uudella judosalilla Suomen Judoliiton Katakomission järjestämä katakouluttajien koulutus, johon osallistui reilut parikymmentä judokaa.

Alkupuheenvuorot piti Meido-Kanin judotoiminnanjohtaja Arttu Laitinen (5.dan) sekä tilaisuuden koollekutsuja, Katakomission puheenjohtaja Jorma Paasi (3.dan), joka veti myös alkujumpan katame-no-katan tekniikoita hyödyntäen. Se oli myös vinkki tilaisuuden osallistujille, miten katame-no-katan tekniikoita kannattaa opettaa ja opetella sekä hyödyntää vaikkakin juuri alkulämmittelynä.

Nage-no-katan periaatteet käytiin läpi varsin tiiviissä tahdissa, vajaat 15 minuuttia per tekniikka. Pääopettajana toimi Arttu Laitinen, jolla on vankka kokemus vastaavien leirien vetämisestä. Muut opettajat Samu Laitinen (5.dan), Staffan Lindgren (6. dan), Peter Mickelsson (6.dan), Hannu Mustonen (5.dan) sekä Jorma Paasi pysyttelivät opetuksen ajan taka-alalla ja tarvittaessa kommentoivat lyhyesti tekniikoiden yksityiskohtia, joita he pitivät tärkeinä. Vahvan ymmärryksen katasta kilpailumuotona omaava Hannu Mustonen toi esille ne  tekniikkavirheet, jotka uudistettujen katakilpailusääntöjen mukaan tulkitaan suuriksi virheiksi, mitä ne eivät aikaisemmin ole olleet.  Kilpailusääntöjen pyrkimyksenä on karsia pois tulkinnanvaraiset suoritukset tietyistä tekniikoista (okuri-ashi-harai, sasae tsuri komi ashi, harai goshi ja uchi mata).

Tekniikoiden varsinaisesta demonstroinnista vastasivat Pasi Oinas (4.dan) ja Otso Koski (1.dan).

Aamupäivän parin tunnin osio sisälsi katan alkumuodollisuudet sekä te-, koshi-, ja ashiwazat. Ruokatauon jälkeen klo 13.15 jatkettiin ma-sutemi-wazoilla ja yoko-sutemi-wazoilla.

Henkilökohtaiseen opastukseen panostettiin

Jorma Paasi jatkoi katailtapäivää pääopettajan roolissa klo 14.30, jossa aiheena oli katame- no-kata. Arttu Laitinen lähti tässä välissä keittämään osallistujille iltapäiväkahvia ja sillä aikaa paikalle saapuivat Pekka Väyrynen (3.dan) sekä Juha Turunen (3.dan), jotka osallistuivat tilaisuuteen opettajina, jolloin periaatteessa kaikilla kurssin osallistujapareilla oli oma ohjaaja kun myös Pasi Oinas, Otso Koski ja Johanna Rautkuru (2.dan) kiersivät parien luona lähiopettajina.  Iltapäiväkahvin jälkeen hallintatekniikoita demonstroivat Johanna Rautkuru ja Otso Koski.

Kurssin tavoitteena oli opettaa randorino-katojen tekniikoiden periaatteet. Uken roolin tärkeyttä korostettiin, erityisesti oikean hyökkäyksen (matossa poistuloyrityksen) ja hyökkäysetäisyyden hallinassa. Torin osalta korostettiin horjutuksia, joiden pitää näkyä selvästi kaikissa suorituksissa.

Tilaisuus päättyi klo 16.30. Koulutuspäivä antoi randorinokatojen perusteet ymmärtävälle mahdollisuuden syventyä tekniikoihin ja kataharjoitteluun syvemmin. Koulutus palveli niin katoissa kilpailevia kuin niitä omilla kotisaleillaan opettavia ohjaajia.

 

Kirjoittaja: Peter Mickelsson

Kuvat: Peter Mickelsson ja Juha Turunen