Pohjois-Suomen yläkouluakatemia on osa Judoliiton valmennusjärjestelmää

Valtakunnallinen yläkoululeiritys on osa usean lajin valmennusjärjestelmää ja urheilijan polkua. Lajin määrittelemien valmennuslinjausten mukaisesti toimitaan myös yläkouluikäisten valmennuksessa. Nuorille urheilijoille tämä tarkoittaa lajivalmentautumisen rinnalla monipuolisten taito- ja fyysisten ominaisuuksien harjoittelua, urheilijoiden elämäntaitojen, kuten ravitsemuksen, psyykkisten taitojen ja urheilijan terveyteen liittyvien taitojen kerryttämistä, sekä tuen tarjoamista urheilijan kaksoisuraan ja opiskelutaitoihin. (vrt. Olympiakomitea/urheiluakatemiaohjelma: https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/urheiluakatemiaohjelma/)

Akatemiaverkosto

Pohjois-Suomen yläkoulutoiminta tiiviisti mukana Judoliiton valmennusjärjestelmässä

Pohjois-Suomen alueella on toteutettu jo muutaman vuoden menestyksekkäästi yläkoululeiritoimintaa, joka on liitetty osaksi Judoliiton valmennusjärjestelmää (Judoliiton hallituksen kokous 10.2.2022). Laadukkaasti toteutettu Pohjois-Suomen yläkouluakatemiatoiminta täydentää Etelä-Suomessa, Pajulahden urheiluopiston kanssa yhteistyössä toteutettua yläkoululeiritoimintaa. Molemmat yläkouluakatemiat ja Lapin Urheiluopisto ja Pajulahti ovat tehneet tiivistä yhteistyötä yläkoululeirien toteutuksessa.

Santa Sport

Mitä yläkoululeiritoiminta tarkoittaa käytännössä

Vuoden aikana molemmilla alueilla toteutetaan yhteensä viisi judon yläkoululeiriä 7. – 9. luokkalaisille, joista kaksi on yhteisleirejä. Leirien tarkoitus on tarjota laadukasta kokonaisvaltaista harjoittelua urheilijan lähtökohdat huomioiden sisältäen monipuolisia luentoja sekä mahdollistaa opiskelu leiriviikon harjoitusten ohessa.

Judoliiton yläkoululeiri yhteistyökumppanit Etelä-Suomen alueella on Pajulahti ja Pohjois Suomen alueella Santasport. Kaikilla yhteistyökumppaneilla on valmennuskeskus Urhean lisäksi voimakas tahtotila kehittää yhteistyötä ja luoda puitteet entistäkin laadukkaammalle leiritoiminnalle jatkossa. Etelä-Suomen alueen yläkoululeiritoiminnasta ja yhteisleireistä vastaa nuorten olympiavalmentaja Eetu Laamanen yhteistyössä alueiden seuravalmentajien kanssa. Pohjois- Suomen yläkoululeirien vastuuvalmentajana toimii Tuomas Narva apunaan myös alueen seuravalmentajat. Judoliiton valmennusvaliokunnan puheenjohtaja Mika Mukkula totee:

 • Pohjois-Suomen yläkoululeiri on osoitus siitä, mitä seurojen yhteisten voimavarojen yhdistäminen saa aikaan. Pohjoisen alueen aktiiviset seurat ja valmentajat eivät ole jääneet odottamaan apua ulkopuolelta, vaan ovat käynnistäneet yläkoululeiritoiminnan omasta aloitteestaan ja tehneet hyvää yhteistyötä Judoliiton kanssa jo kauan. Nyt pitkäjännitteinen ja laadukas työ alkaa näkyä nuorten kilpailumenestyksessä ja nuorten kilpailijoiden määrässä. Pohjoisten seuroista on runsas osallistuminen edustusvalmennusleireille ja kansallisiin kilpailutapahtumiin. Uskon, että tulevaisuudessa myös Santasportin erityisosaamista voivat judokat hyödyntää laajemminkin. Maantieteellisesti on myös erittäin perusteltua, että yläkoululeiritystä järjestetään Pohjois-Suomen alueella.

Tuomas Narva

Mitä tiiviimpi yhteistyö Judoliiton kanssa tarkoittaa Pohjois-Suomen alueelle?

Pohjois-Suomen yläkoululeirin vastuuvalmentaja Tuomas Narva (OJK) kertoo yläkouluakatemiasta seuraavaa:

 • Yläkouluakatemia on osa nuoren urheilijan urapolkua. Yläkouluakatemialeirit antavat nuorille tuntua pitkäjännitteisestä ja tavoitteellisesta harjoittelusta. Nuoret vahvistat leireillä judollisia taitojaan sekä kehittyvät urheilijana niin fyysisesti kuin henkisestikin. Yläkouluakatemia antaa nuorille eväitä siirtyä maajoukkuevalmennukseen.

Yläkouluakatemia tarjoaa nuorille todella laadukasta valmennusta. Valmennukseen kuuluu lajitaitojen lisäksi taito- ja ominaisvalmennusta sekä kattavaa tietoa urheilijan elämästä, johon kuuluu psyykkisen valmennuksen lisäksi myös elämäntaitojen hallintaa ja ravitsemusluentoja. Leirityksen tärkeänä osana on nuorten taitojen testaaminen. Testien avulla nuoret pystyvät seuraamaan omaa kehitystään. Urheilijan elämään vahvistetaan monesta eri näkökulmasta ja nuoret kohdataan leireillä yksilöinä. 

Tuomas Narva kuvaa, että leireillä vahvistetaan nuorten urapolkua ja kuljetaan kohti ammattimaista urheilua unohtamatta urheilun tuomaa iloa ja hauskuutta.

 • Me valmentajat huolehdimme, että jokainen judoka nauttii olostaan ja leireillä nauretaan vähintäänkin yhtä paljon kuin hikoillaan. Harjoitukset suunnitellaan niin, että jokainen treeni pitää sisällään myös kevyttä ja hauskaa tekemistä. Tämän vuoden teema yläkouluakatemiassa on positiivisuuden kasvattaminen. Kova treenaaminen ei sulje pois iloa ja naurua harjoituksesta. Erilaiset lajinomaiset kamppailut, pelit, leikit ja kisat lisäävät treenaamisen mielekkyyttä ja tehoa yläkouluikäisten nuoren keskuudessa. Harjoitukset voivat olla yhtä aikaa tehokkaita ja hauskoja. Positiivisuuden ja leikkimielisyyden lisääminen harjoituksiin on viime vuosien aikana lisännyt harrastajamääriä ja pysyvyyttä.

Yhdessä tekemistä yli maakuntarajojen

Yhteenkuuluvuuden tunne on nuorille tärkeää. Yksilölajeissa joukkuehengen kasvattaminen ja ylläpitäminen vaatii enemmän töitä kuin joukkuelajeissa. Yläkouluakatemialeireillä rakennetaan nuorten keskinäistä luottamusta sekä luodaan yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tuoma Narva tiivistää että:

 • Leirien myötä porukka hitsautuu yhteen ja nuoret oppivat tukeutumaan toisiinsa. Koemme erittäin tärkeäksi, että nuoret yhdessä iloitsevat voiton hetkistä ja tukevat toisiaan pettymysten äärellä.  Rovaniemen ja Pajulahden yhteisleirit ovat hyvä esimerkki onnistuneesta yhteishengestä. Nuoret ovat kuluneilla leireillä tulleet tutuksi toisilleen ja odottavat toistensa kohtaamista muissakin judotapahtumissa ja he odottavat aina innolla yhteisleirejä.

Narva muistuttaa, että Rovaniemen yläkoululeirit ovat Pohjoisen judokoille tärkeitä, sillä Pohjois-Suomen judokat matkaavat pitkiä matkoja yhteisiin judotapahtumiin.

 • Matka Rovaniemelle ei meille Pohjoisen judokoille ole pitkä ja koemme Rovaniemen Olympic Training Centerin omaksi kotisaliksemme. Valmentajana on hienoa nähdä, miten paljon Pohjoisessa on innokkaita judokoita ja miten monilta eri paikkakunnilta tullaan Pohjoisen kotisalin leireille.  Oman valmennukseni motto ja periaate on, että treeneissä pitää olla hauskaa!

Yläkouluakatemia on osa Olympiakomitean ja Judoliiton valmennusjärjestelmää

Olympiakomitean määritelmä valtakunnallisen yläkoululeirityksen toimintamallista on alla pähkinänkuoressa:

 

 • kolmen vuoden leiritysprosessi sisältäen 3-6 leiriä vuodessa sekä leirien välisen ajan
 • leirivuorokausia on 4-6 päivää/leiri
 • yläkoululeirityksessä noudatetaan valtakunnallisia urheilijaksi kasvamisen sisältöjä ja lajivalmennus tapahtuu lajin määrittelemien linjausten mukaisesti.
 • taito- ja fyysisten ominaisuuksien valmennuksessa noudatetaan Kasva urheilijaksi -yleisvalmennuksen linjauksia
 • sisältöjen jako vuositasolla: 1/3 lajiharjoittelua, 1/3 taito- ja fyysistä ominaisuusharjoittelua, 1/3 urheilijan elämäntaitoja
 • leirien aikana koulunkäynnille ja läksyille on varattu vähintään 3 x 45 min/ päivä
 • nuoren urheilijan kaksoisuraa tuetaan tarjoamalla hänelle tietoa leirityksenjärjestäjän ja lajiliiton toimesta. Leiritykseen kuuluu mm. infokooste toisen asteen urheiluoppilaitoksista- ja järjestelmästä.
 • 11 urheilu- ja liikuntaopistoa yhteistyössä yli 40:n lajin kanssa.

Lisätiedot:

Tuomas Narva

Tuomas Narva 

narvatuomas@gmail.com tai puhelimitse: 041 430 8352

Mika Mukkula

Mika Mukkula

Mika Mukkula

mika.mukkula@judoliitto.fi tai puhelimitse: 040 520 5487